Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de aanbieding van “Oral-B Elektrische tandenborstels en 4, 5 stuks opzetborstels” in een folder van Etos zoals hierna onder het oordeel nader zal worden omschreven.

 

De klacht

Adverteerder maakt, vetgedrukt, reclame met een “Oral-B Elektrische tandenborstel en 4, 5 stuks opzetborstels”. De afbeelding laat duidelijk de aanwezigheid van opzetborstels zien. Voor de borstels worden geen prijzen genoemd. De getoonde combinatie van elektrische tandenborstel en opzetborstels is niet voor dit bedrag te koop. Volgens de winkelmanager dient de prijs alleen als voorbeeld voor de tandenborstel en niet voor de borstels. Dit is niet zoals het in de advertentie wordt omschreven.

 

Het verweer

Dit wordt als volgt samengevat. De kortingsactie waarop de aanbieding ziet, houdt in dat men gedurende de actieperiode een korting van 35% ontvangt op de producten/productgroepen Oral-B Electrische tandenborstels, Oral-B opzetborstels verpakking van 4 stuks en Oral-B opzetborstels verpakking van 5 stuks. De getoonde prijs van € 26,99 is een prijsvoorbeeld voor een bepaald type Oral-B Electrische tandenborstel, die in de uiting wordt beschreven. Klager heeft de artikelomschrijving verkeerd gelezen. Het meervoud ‘tandenborstels’ laat zien dat het niet om een pakket gaat, maar om 35% korting op afzonderlijke producten/productgroepen van het Oral-B assortiment. Klager laat ten onrechte de niet-vetgedrukte tekst buiten beschouwing, terwijl nu juist deze tekst aangeeft dat het om een prijsvoorbeeld gaat. Deze tekst is goed leesbaar. Het prijsvoorbeeld is naast, dichtbij en in hetzelfde blok als de niet vetgedrukte tekst weergegeven. Dit heeft het effect dat het prijsvoordeel visueel wordt gekoppeld aan de beschrijving. Adverteerder verwijst naar andere aanbiedingen in de folder die duidelijk maken op welk artikel de korting van toepassing is.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  De klacht betreft een uiting waarin sprake is van een voordeelactie (35% korting) waarbij een tandenborstel en twee verpakkingen opzetborstels zijn afgebeeld. Hieronder staat, vetgedrukt, de omschrijving “Oral-B Elektrische tandenborstels en 4, 5 stuks opzetborstels”, en daaronder, niet vetgedrukt, “alle varianten, bijvoorbeeld Oral-B power sensitive elektrische tandenborstel pro 600 sensi”. Partijen verschillen van mening over de vraag of de uiting de indruk wekt dat sprake is van een pakketaanbieding (tandenborstel met twee verpakkingen opzetborstels zoals afgebeeld). De voorzitter zal dit beoordelen op basis van de totale uiting en de context waarin de mededelingen worden gedaan. De voorzitter oordeelt als volgt.

2)  Indien in het kader van een kortingsactie een elektrische tandenborstel wordt afgebeeld met daarbij twee losse verpakkingen opzetborstels, kan men zeer wel denken dat de aanbieding ziet op de combinatie van deze producten. Aan deze indruk draagt stellig bij dat in de uiting vetgedrukt staat: “Oral-B Elektrische tandenborstels en 4, 5 stuks opzetborstels”, hetgeen als een beschrijving van de aanbieding in zijn geheel lijkt te zijn bedoeld. Dat daaronder, op zichzelf genomen voldoende opvallend en leesbaar, staat dat de aanbieding voor “alle varianten” geldt waarbij als voorbeeld (“bijvoorbeeld”) één bepaald type elektrische tandenborstel wordt genoemd, is onvoldoende om deze onjuiste indruk weg te nemen. Men zou deze mededeling immers, in combinatie met de woorden “alle varianten”, ook zo kunnen interpreteren dat men enige keuzevrijheid met betrekking tot elektrische tandenborstels heeft en daarbij de twee afgebeelde verpakkingen opzetborstels krijgt. Terzijde merkt de voorzitter op dat indien in een reclame-uiting wordt gesproken over “alle varianten, bijvoorbeeld [type]” in combinatie met een prijs, de prijs op alle varianten van toepassing is. Dit maakt immers niet duidelijk dat de prijs slechts voor één bepaalde variant geldt.

3)  Naar het oordeel van de voorzitter verschaft de uiting op grond van het voorgaande niet de vereiste duidelijkheid over hetgeen in de aanbiedingsprijs is begrepen. Meer in het bijzonder oordeelt de voorzitter dat onvoldoende duidelijk wordt gemaakt dat deze prijs niet ziet op een combinatie van een elektrische tandenborstel en twee verpakkingen opzetborstels, maar uitsluitend op de tandenborstel van het type Oral-B power sensitive pro 600 sensi. Adverteerder dient deze nuance duidelijk in reclame-uitingen aan te brengen indien zij, zoals in dit geval, slechts de prijs van één variant noemt in combinatie met product(groep)en waarvoor de prijs niet geldt. Nu adverteerder dit heeft nagelaten, is geen duidelijke informatie verstrekt over het specifieke prijsvoordeel als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

De voorzitter acht op grond van het voorgaande de onderhavige reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap