Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting 

Het betreft de televisiecommercial van Reaal voor haar Woonhuisverzekering.

In de commercial is “Saskia, moeder van Freek Vonk” te zien, die het volgende vertelt:

“Freek zit wel heel veel in het buitenland hoor. Dus als hij thuis is, wil hij niet met slangen stoeien of met haaien duiken, maar gewoon lekker ontspannen. Daarom heb ik voor hem een woonhuisverzekering geregeld, bij Reaal. Dus mocht er dan een keer wat zijn…”

Hierna is te zien dat Freek Vonk in zijn huis (of schuur) door een ruimte met terraria loopt en ziet dat het terrarium waarop staat “Reuzen houtkever – Ferdy – Brazilië” leeg is. Er valt een stuk hout en stof (zaagsel) uit het plafond. Vervolgens stort het huis, dat geheel van hout is, in. Freeks moeder komt weer in beeld en vervolgt haar verhaal met:“…dan weet ik dat het bij Reaal gewoon lekker geregeld is.”

Staand tussen de puinhopen van het ingestorte huis ziet Freek dat houtkever Ferdy op zijn schouder zit. Terwijl hij de kever aait, zegt hij: “Hé Ferdy, daar ben je. Had je honger?”, waarop Ferdy een boertje laat.

De commercial eindigt met de uitgesproken en in beeld verschijnende tekst: “Lekker geregeld. Reaal”.

 

De klacht

In de commercial is te zien dat de schuur van Freek Vonk instort omdat de ontsnapte reuzen houtkever de schuur heeft ‘opgevreten’. Volgens de moeder van Freek komt het allemaal goed, want Reaal regelt het allemaal. Uit artikel 4.1 van de polisvoorwaarden bij de Woonhuisverzekering van Reaal blijkt echter dat schade niet wordt vergoed wanneer deze wordt veroorzaakt door ongedierte. Daarom vindt klager de commercial misleidend.

 

Het verweer

Reaal stelt dat inderdaad in artikel 4.1 van de polisvoorwaarden staat dat schade aan de woning ontstaan door ongedierte, schimmels en zwammen niet wordt vergoed. In de commercial is echter geen sprake van schade door ongedierte, maar van schade toegebracht door een huisdier. Uit het feit dat de reuzen houtkever een naam heeft gekregen - Ferdy -, het terrarium waarin Ferdy woont duidelijk in beeld wordt gebracht en Freek zichtbaar een affectieve relatie heeft met Ferdy, blijkt volgens Reaal dat het hier om een huisdier gaat. Het verschil met ongedierte wordt verder benadrukt door de beelden waarin Freek Ferdy terugvindt op zijn bovenarm en hem na het eten een boertje laat doen. Schade toegebracht door huisdieren is gedekt met de Woonverzekering van Reaal. Er is sprake van een enigszins karikaturale reclame met een ietwat ongewoon huisdier dat past bij Freek Vonk, die bekend staat om het hebben van exotische huisdieren, aldus Reaal.

 

Het oordeel van de Commissie

1. In de televisiecommercial is te zien dat de houten woning/schuur van Freek Vonk aangevreten wordt door de uit het terrarium ontsnapte ‘reuzen houtkever Ferdy’ en instort. Bij deze beelden zegt de moeder van Freek dat zij voor hem de Woonhuisverzekering bij Reaal heeft geregeld zodat zij weet dat, mocht er iets gebeuren, het bij Reaal “allemaal lekker geregeld is”.

2. Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus in de commercial de indruk gewekt dat schade aan een woning die het gevolg is van het aanvreten van het hout door houtkevers door de Woonhuisverzekering van Reaal wordt gedekt. Vast staat echter dat op grond van artikel 4.1 van de bij deze verzekering behorende polisvoorwaarden schade toegebracht door ongedierte niet wordt vergoed. Houtkevers zullen in het algemeen in het kader van een verzekering als ongedierte worden aangemerkt. Dat Freek Vonk de reuzen houtkever als een huisdier lijkt te behandelen, neemt niet de indruk weg dat schade door ongedierte met de Woonhuisverzekering van Reaal is gedekt, wat niet juist is.

3. Gelet op het voorgaande wordt in de commercial voor de gemiddelde consument onduidelijke informatie verstrekt over de voornaamste kenmerken van de aangeprezen Woonhuisverzekering van Reaal als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie – het afsluiten van de Woonhuisverzekering – te nemen dat hij anders niet had genomen, is de commercial misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Op grond van het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de televisiecommercial in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap