Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een advertentie in de “Nieuwsbode Zeist”. Daarin staat onder de aanhef: “Alles voor een vitaal leven!” onder meer:
"Problemen met uw LEVER?
Verhoogde waardes?
Vervetting?
Mariadistel kan de oplossing zijn!
- Sterke formule- 80 % silymarin (werkzame stof)
100 capsules € 19,95”

en

“Voor meer informatie kijk op www.venavo.nl”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.
Mariadistel wordt voorgesteld als oplossing voor problemen met de lever, verhoogde leverwaardes en leververvetting. Dat zijn, in dit geval van een voedingssupplement, niet toegestane medische claims, aldus klager. Klager wijst er nog op dat de bewuste “Nieuwsbode Zeist” ook online te zien is op https://hyperlocal.persgroep.nl/data/ NBZl/44/index.html (pagina 12, linksonder). krant
 

Informatie Keuringsraad KOAG/KAG

De Keuringsraad heeft onder meer het volgende meegedeeld.
De bestreden uiting valt onder de competentie van de Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten. Gezondheidsproducten worden getoetst aan de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) en de Europese Verordening (EG) 1924/2006 inzake voedings-  en gezondheidsclaims. De uiting is niet ter preventieve toetsing aan de Keuringsraad voorgelegd en is daarom niet van een toelatingsnummer voorzien. lndien de uiting wel ter beoordeling zou zijn voorgelegd, dan was deze niet van een toelatingsnummer voorzien, onder meer omdat er gebruik wordt gemaakt van medische claims. De medische claims zijn:
•  Problemen met uw LEVER?
Verhoogde waardes?
Vervetting?
Mariadistel kan de oplossing zijn!
- Sterke formule- 80 % silymarin (werkzame stof)”.

Door het gebruik van medische claims wordt het onderhavige product gepositioneerd als een geneesmiddel. Omdat voor dit geneesmiddel geen handelsvergunning is  afgegeven, is de uiting in strijd met artikel 84 lid 2 van de Geneesmiddelenwet en met artikel 10 CAG.

 

Het verweer

Namens adverteerder is onder meer het volgende meegedeeld.
Hij weet dat hij geen medische claims mag gebruiken, maar door de vraagstelling in de advertentie leek deze uiting wel toelaatbaar. Er staat ook:
“Mariadistel kan de oplossing zijn!”. Niets is zeker, aldus adverteerder en van  wetenschappelijk onderzoek is volgens hem ook geen sprake. ocht deze advertentie niet juist zijn, dan is er geen sprake van opzet. Adverteerder hoort in dat geval graag wat er niet juist is en wat wel is toegestaan, zodat hij daar voortaan rekening mee kan houden.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter deelt de opvatting van de Keuringsraad dat de in de bestreden uiting  aangeprezen Mariadistel, in de vorm van capsules, zodanig wordt gepresenteerd dat er sprake is van een geneesmiddel als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet, en wel als volgt.

Door de mededelingen
“    •  Problemen met uw LEVER?
Verhoogde waardes?
Vervetting?
Mariadistel kan de oplossing zijn!
- Sterke formule
- 80 % silymarin (werkzame stof)”
wordt Mariadistel naar het oordeel van de voorzitter gepresenteerd als geschikt voor het genezen of voorkomen van een gebrek bij de mens als bedoeld in artikel 1 lid 1 sub b onder 1 Geneesmiddelenwet.

Niet is gebleken dat voor Mariadistel een handelsvergunning is verleend. Gelet hierop acht de voorzitter de uiting in strijd met artikel 84 van de Geneesmiddelenwet en daardoor in strijd met artikel 2 NRC en met artikel 4 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG) 2015.  

Dat in de uiting vraagtekens zijn opgenomen en dat wordt gesteld: “kan de oplossing zijn” maakt het oordeel van de voorzitter niet anders. 

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met artikel 2 NRC en artikel 4 CPG. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap