Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting in een reclamefolder van Emté, voor zover daarin “Dreft platinum all in one” lemon of original vaatwastabletten (verpakking 10 stuks) worden aangeboden voor € 1,.

Bovenaan de pagina staat: “Aanbiedingen alleen geldig op donderdag 9, vrijdag 10 en zaterdag 11 november.”

 

De klacht

Op het moment dat de winkel ’s ochtends open ging op 9 november 2017, was het product niet verkrijgbaar en werd hem verteld dat het ook niet meer zou binnenkomen. Klager heeft geen tegoedbon ontvangen omdat het een “tijdelijke aanbieding” zou betreffen.

 

Het verweer

Emté acht klager niet ontvankelijk in zijn klacht, nu hij deze niet goed onderbouwd en/of gemotiveerd heeft. Indien de voorzitter van oordeel is, dat de klacht wel voldoende onderbouwd is, luidt het verweer van Emté als volgt. Op 27 oktober 2017, een week voor aanvang van de actie, heeft Emté bericht gekregen van de leverancier dat het product niet geleverd kon worden. Emté heeft ter onderbouwing hiervan de e-mailcorrespondentie tussen haar en de leverancier over deze kwestie overgelegd. Als alternatief heeft Emté toen Sun vaatwastabletten aangeboden, 23 stuks, van € 6,00 voor € 2,-. Dit product is klager ook aangeboden, aldus Emté, maar van dit aanbod heeft hij geen gebruik gemaakt, omdat hij (zo heeft Emte vernomen na navraag bij klager) voorkeur geeft aan Dreft boven Sun. Emté heeft geen tegoedbon aan de klant verstrekt omdat het product op een later moment ook niet beschikbaar zou zijn. Overigens staat op de folder duidelijk: “Voor alle Drie Dolle Dagen deals geldt: op = op”.     

 

Het oordeel van de voorzitter

1) De voorzitter begrijpt de klacht aldus dat klager de uiting waarin “Dreft platinum all in one” vaatwastabletten worden aangeboden voor € 1,- misleidend vindt, omdat hij heeft ervaren dat dit product op de eerste dag van de actie, bij opening van de winkel, niet verkrijgbaar was.

2) Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient zij ervoor zorg te dragen dat er een – in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame – redelijke voorraad goederen aanwezig is. Het aangeboden product moet in ieder geval aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar zijn. Bovendien moet de consument, indien tevoren niet duidelijk is of er voldoende voorraad is om aan de vraag te voldoen, in de reclame-uiting worden gewezen op de mogelijk beperkte beschikbaarheid van het aangeboden product.

3) In het onderhavige geval is het product überhaupt niet beschikbaar geweest. Nu in de uiting geen enkel voorbehoud wordt gemaakt met betrekking tot de beschikbaarheid, hoefde klager er geen rekening mee te houden dat dit artikel niet verkrijgbaar zou zijn.  

4) Gelet op het voorgaande is in de uiting geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de uiting de gemiddelde consument er bovendien toe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de voorzitter de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

5) Dat Emté, zo begrijpt de voorzitter, zich beroept op overmacht maakt deze beslissing niet anders, nu het voor de consument geen verschil maakt wat de reden is van het feit dat de aanbieding niet beschikbaar is. Dat Emté een alternatief product heeft aangeboden maakt de beslissing evenmin anders, omdat het op de weg van Emté ligt om wanneer er actie gevoerd wordt voor een bepaald product, er zorg voor te dragen dat dit specifieke product van de aanbieding ook daadwerkelijk beschikbaar is, en wanneer daar onzekerheid over kan bestaan, het publiek hierover in de uiting te informeren.

Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Hij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap