Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft acht reclame-uitingen voor het product “Neuken Liqueur”, gezien op 1 november 2017 op de Facebookpagina http://www.facebook.com/neukenliqueur/.

Deze kunnen -samengevat- als volgt worden omschreven.

1.

In deze uiting staat onder de tekst “Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?” de foto van een vrouw in uitdagende pose op een bed, met een fles “Neuken Liqueur” in de hand. Daaronder staat: “NEUKEN Liquor”.

2.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur”,

“Met wie wil jij er eentje nemen dit weekend?”,

Het leven is een kwestie van nemen en genomen worden” en

“NEUKEN Original”.

3.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur”,

“Seks op TV kan geen kwaad

 tenzij je eraf valt!” en

“NEUKEN Original”.

4.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur”,

“TAG iemand die dit weekend met de billen bloot gaat!”,

“Met een string in je spleet zie je veel maar toch geen reet” en

 “NEUKEN Original”.

5.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur”,

“Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?” met daaronder (kennelijk) twee flesjes “Neuken Liqueur” in een koeler.

6.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur” en

“Wat moet je doen als je bedpartner begint te roken?”

Boven deze vraag staat: “Antwoord:” en daarachter omgekeerd: “glijmiddel gebruiken!”.

Onderaan de uiting staat:

“NEUKEN Original”.

7.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur”,

“TAGGEN maar!” en

bij de afbeelding van drie flessen “Neuken Liqueur”:

“DEZE FLESSEN MOETEN BINNEN EEN KWARTIER OP 

 WIE APP JIJ?

Geen 18, geen alcohol”.

8.

In deze uiting staat onder meer:

“Neuken Liqueur” en 

“Neuken in de baas z`n tijd!”.

Daaronder staat een foto van een man in pak die, gezeten aan zijn bureau, hoog in een kantoorgebouw, “Neuken Liqueur” uit de desbetreffende fles in een kampioensbeker schenkt.

 

De klacht

Tegen de verschillende uitingen heeft klager -samengevat- de volgende bezwaren.

Ad 1 tot en met 6.

Deze uitingen acht klager in strijd met artikel 5 van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA), gelet op de naam “Neuken Liqueur” in combinatie met de wijze van aanprijzen van dit product. In artikel 5 RvA staat:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit”.

Ad 7.

Deze uiting acht klager in strijd met artikel 1 RvA. In die bepaling staat onder meer:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren”. 

Ad 8.

Deze uiting acht klager in strijd met artikel 7 RvA. Deze bepaling luidt:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank de beroepsbeoefening positief beïnvloedt”. In de Toelichting bij artikel 7 RvA staat onder meer:

“Mensen mogen niet getoond worden terwijl ze alcoholhoudende drank consumeren op de werkplek of indien er een directe link bestaat met de werkplek”.

 

De mondelinge behandeling

Het standpunt van klager is nader toegelicht.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende uitingen en de daartegen gerichte bezwaren overweegt de Commissie het volgende.

Ad 1 tot en met 6.

Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met de goede smaak en/of het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. Met inachtneming van deze terughoudendheid oordeelt zij als volgt.

In elk van de uitingen 1 tot en met 6 wordt een product, een -naar klager onweersproken heeft gesteld- alcoholhoudende drank, aangeprezen met gebruikmaking van het woord “Neuken”. Dit woord komt voor in de, in elk van de uitingen genoemde productnaam “Neuken Liqueur”. Daarnaast wordt het woord “Neuken” gebruikt in de vermelding “NEUKEN Original” onderaan de uiting (uitingen 2, 3, 4 en 6) dan wel in de teksten “Wanneer vind jij Neuken het lekkerst? Voor of na de daad?” respectievelijk “Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?” (uiting 1 en uiting 5). Verder worden door andere elementen in de uitingen duidelijk toespelingen gemaakt op seks. Zo is in uiting 1 sprake van “de daad” en een afbeelding van een vrouw in uitdagende pose op een bed, in uiting 2 van “nemen en genomen worden”, in uiting 3 van “Sex op TV”, in uiting 4 van “TAG iemand die dit weekend met de billen bloot gaat”, “spleet” en “reet”, in uiting 5 van de afbeelding van (kennelijk) twee flesjes “Neuken Liqueur” in combinatie met de vraag: “Noem je dit nou sex on the beach of NEUKEN op het strand?” en in uiting 6 van “glijmiddel gebruiken” en “je bedpartner”.

Door het gebruik van de productnaam “Neuken Liqueur” en het verdere gebruik van het woord “Neuken” in combinatie met bovenbedoelde andere, onverholen en onverbloemde toespelingen op seks in de verschillende uitingen, acht de Commissie deze uitingen in strijd met de goede smaak als bedoeld in artikel 5 RvA.

Ad 7.

Door de tekst “DEZE FLESSEN MOETEN BINNEN EEN KWARTIER OP 

WIE APP JIJ?” in combinatie met de afbeelding van drie flessen “Neuken Liqueur” wordt naar het oordeel van de Commissie overmatige consumptie van alcohol gestimuleerd als bedoeld in artikel 1 RvA. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met 1 RvA, waarin onder meer staat:

“Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren”. 

Ad 8.

In deze reclame voor “Neuken Liqueur” wordt een man getoond waarbij er, gezien de tekst “Neuken in de baas z`n tijd” en de omgeving waarin de man zich bevindt, sprake is van een “directe link” met “de werkplek” als bedoeld in de Toelichting bij artikel 7 RvA. Om die reden acht de Commissie de uiting in strijd met artikel 7 RvA, in de Toelichting waarbij onder meer staat:

“Mensen mogen niet getoond worden terwijl ze alcoholhoudende drank consumeren op de werkplek of indien er een directe link bestaat met de werkplek”.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uitingen 1 tot en met 6 in strijd met artikel 5 RvA, uiting 7 in strijd met artikel 1 RvA en uiting 8 in strijd met artikel 7 RvA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap