Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting in een folder van Kruidvat, waarin bij de afbeelding van vijf verschillende doosjes Lego (Lego Duplo, Lego City, Lego Friends en 2x Lego Creator) onder meer staat:

“Lego schoencadeautjes

Keuze uit diverse varianten.

Met 100 spaarpunten € 1.00 korting.”

Naast het onderste afgebeelde doosje (Lego Creator) staat in kleine letters:

“Prijsvoorbeeld:

Lego Friends Puppy verras[s]ing 41304”.

Onderin de uiting staat, naast de doorgestreepte prijs “4.99”, vetgedrukt in een geel kader: “3.99,” en tegen een witte achtergrond: “Met 100 punten 2.99”.

 

De klacht

In de advertentie staan vijf doosjes afgebeeld van verschillende soorten Lego. Klaagster wilde een van deze doosjes (Lego Creator helikopter) kopen, maar in de winkel bleek alleen Lego Duplo in de aanbieding te zijn. Door medewerkers van de klantenservice werd desgevraagd meegedeeld, aldus klaagster, dat sprake was van een drukfout, dan wel dat de uiting “enkel voorbeelden bevat van eventuele producten die mogelijk in de reclame kunnen zijn maar niet hoeven te zijn”. Klaagster kon de Lego Creator helikopter niet kopen voor de geadverteerde aanbiedingsprijs.

 

Het verweer

Kruidvat voert aan dat in de folder duidelijk wordt vermeld dat het om een prijsvoorbeeld gaat. Alle afbeeldingen betreffen schoencadeautjes (ook in de folder staat vermeld: keuze uit diverse varianten) en bij de prijs staat duidelijk “Lego Friends Puppy verrassing”. Ook staat in de folder dat (alleen in de winkel) bij inwisseling van 100 spaarpunten 1 euro korting verkregen kan worden. Kruidvat concludeert dat de consument duidelijk wordt geïnformeerd dat er schoencadeautjes zijn in diverse varianten en dat het prijsvoorbeeld (Lego Friends Puppy) bij inwisseling van spaarpunten € 3,99 kost (bedoeld wordt kennelijk: € 2,99). Verder staat er dat de inwisseling van punten geldt voor alle afgebeelde schoencadeautjes. Kruidvat vraagt zich af wat precies de misleidende reclame is.

 

Het oordeel van de Commissie

1. De Commissie vat de klacht zo op dat klaagster de uiting misleidend vindt omdat daarin verschillende varianten Lego zijn afgebeeld, terwijl de daarbij genoemde prijs van € 3,99 (of € 2,99 met 100 punten) niet voor alle doosjes blijkt te gelden. Kruidvat stelt hiertegenover dat de consument voldoende wordt geïnformeerd dat de genoemde prijs een prijsvoorbeeld betreft dat alleen geldt voor het doosje Lego Friends Puppy verrassing.

2. Dit verweer van Kruidvat kan naar het oordeel van de Commissie niet slagen. In de uiting worden onder de afbeelding van de verschillende doosjes Lego (Lego City, Lego Friends, Lego Creator, Lego Duplo en Lego Creator) groot de aanbiedingsprijs van € 3,99 vermeld en de prijs van € 2,99, waarop dus 1 euro extra korting vermeld die geldt bij inwisseling van punten. Deze prijzen en de wijze waarop deze zijn vermeld, trekken dusdanig de aandacht, dat de enkele, op onopvallende wijze weergegeven aanduiding “prijsvoorbeeld” onvoldoende is om de gemiddelde consument erop te attenderen dat de prijs per afzonderlijk doosje kan variëren. Daar komt bij dat de doosjes even groot zijn en samen worden aangeduid als “Lego schoencadeautjes”. Door dit alles kan bij de gemiddelde consument gemakkelijk de indruk ontstaan dat de geadverteerde prijs voor alle afgebeelde varianten geldt en zal hij er niet op bedacht zijn dat de prijs van de andere varianten dan Lego Friends (kennelijk) hoger kan uitvallen.

3. Het voorgaande leidt tot het oordeel dat in de uiting geen duidelijke informatie is verstrekt over de prijs van de Lego producten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4. Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap