Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de uiting “Magazine 10-daagse, 10 dagen lang alles voor maar € 10!” op de door adverteerder uitgegeven website www.magazine.nl, meer specifiek de aanbieding “Margriet 4 nummers € 15,96  € 10,00”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster heeft naar aanleiding van de uiting vier nummers van Margriet voor € 10,- besteld. Uit op Facebook geplaatste commentaren over de actie begreep klaagster dat dit een abonnement tot wederopzegging betreft. Dat wordt echter in de uiting en bij de bestelling niet vermeld. Wel wordt volgens klaagster, als op de bestelknop in de uiting wordt geklikt, de volgende mededeling getoond: “bij elk abonnement: 14 dagen bedenktijd, eenvoudig opzeggen, gratis thuisbezorgd”, maar er wordt niet vermeld dat bij de bestelde vier nummers van Margriet sprake is van een abonnement.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Magazine.nl maakt onderscheid tussen losse nummers enerzijds en abonnementen (tot wederopzegging en aflopend) anderzijds. Daarbij wordt – in lijn met Van Dale – elke overeenkomst tot het gedurende een bepaalde periode leveren van een tijdschrift gezien als een abonnement. De vier nummers van Margriet die klaagster heeft besteld, zijn haar opeenvolgend geleverd, zodat sprake is van een abonnement volgens de gangbare en de door Magazine.nl gehanteerde definitie. Hoewel niet impliciet of expliciet vermeld, wordt ervan uitgegaan dat klaagster verwachtte vier opeenvolgende actuele nummers van Margriet te ontvangen en niet vier willekeurige nummers dan wel nummers verspreid over een langere periode. Voor zover klaagster bedoelt dat zij is misleid over de looptijd van het abonnement, geldt dat – zoals klaagster zelf heeft meegedeeld – de leveringsvoorwaarden duidelijk zijn: doorlopend tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de actie. Bovendien staat ook in de door klaagster ontvangen orderbevestiging dat het een abonnement (tot wederopzegging) betrof.

 

De repliek

Klaagster handhaaft haar standpunt dat in de uiting uitdrukkelijk vermeld had moeten worden dat sprake is van een abonnement. Zij betwist ook dat zij zou hebben gezegd dat de leveringsvoorwaarden duidelijk waren, zoals adverteerder stelt. Het was haar juist niet duidelijk dat het om een doorlopend abonnement ging. Ook is niet juist dat in de orderbevestiging wordt vermeld dat het een abonnement tot wederopzegging betrof. Ter onderbouwing legt klaagster (opnieuw) een kopie van de bestelbevestiging over.

 

De dupliek

Adverteerder handhaaft – kort samengevat – haar standpunt dat in de uiting niet expliciet behoeft te worden vermeld dat het om een abonnement gaat, omdat dat volgens haar voor zich spreekt. Verder blijkt in de orderbevestiging inderdaad niet te staan dat het aanbod een abonnement tot wederopzegging betreft. Dit staat wel in de welkomstmail (van Margriet) die klaagster heeft ontvangen.

 

Het oordeel van de voorzitter

1. In de bestreden uiting worden vier nummers van Margriet voor € 10,- aangeboden. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat hierin volgens haar niet duidelijk wordt gemaakt dat sprake is van een abonnement tot wederopzegging.

2. Deze klacht treft doel. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument begrijpen dat de aanbieding vier opeenvolgende nummers van Margriet betreft. Het is echter niet duidelijk dat sprake is van een abonnement dat na de eerste vier nummers doorloopt tenzij het abonnement wordt opgezegd. Hierdoor is niet voldaan aan de in artikel 8.4 aanhef en onder m van de Nederlandse Reclame Code (NRC) vermelde verplichting tot het verstrekken van essentiële informatie bij een uitnodiging tot aankoop in verband met een overeenkomst op afstand of buiten de verkoopruimte. In artikel 8.4 onder m NRC is bepaald dat als essentiële informatie moet worden verstrekt: “de duur van de overeenkomst, voor zover van toepassing, of, wanneer de overeenkomst voor onbepaalde duur is of stilzwijgend vernieuwd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst”.

3. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing van de voorzitter  

De voorzitter acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder m NRC. Hij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap