Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een aan klaagster geadresseerde mailing van de VriendenLoterij (hierna ook: VL), bestaande uit een vensterenvelop met daarin een brief, een aanmeldbon en een retourenvelop.  

In de linkerbovenhoek van de envelop staat het logo van VL met daaronder de woorden “Speel mee”.

Onder het venster, in de linkerbenedenhoek staat:

“          Alstublieft:

uw € 120,- shoptegoed”.

Rechts hiervan, in de rechterbenedenhoek van de envelop is een busje met aanhanger van VL afgebeeld. In de aanhanger staat een “shoptegoedkaartje” met (in kleine letters) “tot wel” en (in grotere letters) “€ 120,- shoptegoed”.

In de brief staat onder meer:

“Beste mevrouw … (naam klaagster),

 Shoppen voor de feestdagen is leuker dan ooit! Want u ontvangt tot wel € 120,-

 shoptegoed als u nu gaat meespelen in de VriendenLoterij”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Aan de voorzijde van de envelop wordt gesteld dat klaagster, die overigens geen deelnemer is aan de VriendenLoterij, € 120,- shoptegoed krijgt. Een verplichting wordt daarbij niet genoemd.

Na het openen van de envelop blijkt dat klaagster een shoptegoed “tot” € 120,- kan krijgen, indien zij meespeelt met de VriendenLoterij.

Klaagster vindt de uiting misleidend. 

 

Het verweer

Namens VL is onder meer het volgende meegedeeld.

VL bestrijdt dat de uiting misleidend zou zijn. Zij voert daartoe het volgende aan.

Allereerst dient een reclame-uiting in zijn geheel bekeken en beoordeeld te worden. Deze basisregel volgt uit de toelichting op artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en wordt bevestigd in een reeks uitspraken. VL verwijst naar vier uitspraken van (de voorzitter van) de Commissie. 

De bestreden reclame-uiting bestaat, aldus VL, uit een geadresseerde envelop, de uiting zelf met daarin het aanbod inclusief aanmeldbon en een retourenvelop voor de aanmeldbon. Over die verschillende onderdelen merkt VL het volgende op.

De envelop:

Met de envelop heeft de VL duidelijk willen maken dat men moet gaan meespelen met de VL om aanspraak te kunnen maken op de (tot wel) 120 euro shoptegoed.

De uiting zelf:

Bovenaan de uiting staat: "Ho ho ho, 120 euro shoptegoed cadeau". ln de eerste alinea, tweede zin wordt een en ander uitgelegd: "Want u ontvangt tot wel 120 euro shoptegoed als u nu gaat meespelen in de VL". Vervolgens wordt uitgelegd waaruit het shoptegoed bestaat: Een dagje uit, een cadeaukaart van een van de bekende merken, en een boek. Ook staat rechts bovenin deze uiting het VL busje met aanhanger met daarop een cadeaukaart ter waarde van tot wel 120 euro. Precies daaronder is een afneembare cadeaukaart geplakt waarop op de voorzijde eveneens valt te lezen: "tot wel 120 euro shoptegoed”. Op de achterzijde valt nog eens te lezen: "Vul uw shopcode in op vriendenloterii.nl/kerst en speel mee in de VriendenLoterij".

Onderaan de uiting is een aanmeldbon toegevoegd. Hierop wordt op de voorzijde nog eens duidelijk gemaakt dat het welkomstcadeau tot wel 120 euro shoptegoed is.

Op de achterzijde van de uiting kan men extra informatie vinden over de deelname aan de VL. Ook hier wordt nog eens duidelijk gemaakt dat men in december gratis meespeelt in de VL en dat men tot wel 120 euro shoptegoed zal ontvangen. Na de gratis decembermaand zal men gaan meespelen tot wederopzegging in de VL voor € 13,50 per lot per trekking. Ook wordt hier uitgelegd dat het shoptegoed bestaat uit drie cadeaus: een cadeaukaart naar keuze, een dagje uit naar keuze voor vier personen en een boek naar keuze.

Retourenvelop:

Van deze envelop kan men gebruik maken als men de aanmeldbon wil versturen naar de VL. Op deze retourenvelop staat "Ja, ik ontvang mijn cadeaus tot wel 120 euro nog voor kerst in huis !".

De VL heeft er voor gekozen om het shopbedrag aan te duiden met de woorden "tot wel" om voor de consument inzichtelijk te maken dat het shoptegoed maximaal 120 euro zal zijn en dat de deelnemer drie cadeaus dient uit te kiezen, te weten een cadeaukaart naar keuze, een dagje uit voor vier personen naar keuze en een boek naar keuze. Het shoptegoed varieert in consumentenwaarde afhankelijk van de keuze van de deelnemer uit de cadeaus uit de KerstKadoshop. De consumentenwaarde varieert tussen de 109,96 euro en 134,95 euro. Het shoptegoed zal dus nooit - zoals in het klachtenformulier wordt gesteld - 10 euro zijn.

 

Het oordeel van de Commissie

 Op de envelop staat de absoluut gestelde mededeling:

“          Alstublieft:

uw € 120,- shoptegoed”.

Hierdoor kan bij de geadresseerde gemakkelijk de gedachte postvatten dat hij zonder meer recht heeft (gekregen) op “€ 120,- shoptegoed” en dat hij hier meer informatie over zal aantreffen in de envelop. Aldus wordt hij gestimuleerd de envelop te openen. Na opening en lezing van de inhoud van de envelop blijkt echter dat men dient te gaan meespelen in de VriendenLoterij en vervolgens “tot wel € 120,- shoptegoed” kan gaan “shoppen” in de “KerstKadoShop” van VL. Nu aldus door de tekst van de envelop onjuiste verwachtingen worden gewekt, en de geadresseerde ertoe wordt bewogen de envelop te openen, wordt het vertrouwen in de reclame geschaad als bedoeld in artikel 5 NRC.

Dat de envelop ook een afbeelding bevat van een zogenaamd “shoptegoedkaartje” met de tekst: “tot wel € 120,- shoptegoed” maakt bovenstaand oordeel niet anders. Dit kaartje, waarop de woorden “tot wel” overigens relatief klein gedrukt zijn, waardoor   deze gemakkelijk aan de aandacht van de ontvangen kunnen ontsnappen, doet niet, althans niet voldoende af aan de, aan de geadresseerde persoonlijk gedane mededeling dat zijn (“uw”) “shoptegoed” “€ 120,-” bedraagt. Verder maakt de mededeling op de envelop: “Speel mee”, onder het logo van VL, ook niet voldoende duidelijk dat moet worden deelgenomen aan de VriendenLoterij, om voor het shoptegoed in aanmerking te komen. Het lijkt veeleer te gaan om een aansporing tot deelname in het algemeen.

Het verweer dat een reclame-uiting in zijn geheel bekeken en beoordeeld dient te worden, leidt ook niet tot een ander oordeel. De Commisise overweegt daartoe het volgende.

Naar aanleiding van de stelling van VL dat “deze basisregel volgt uit de toelichting op artikel 1 NRC” overweegt de Commisie dat deze toelichting, voor zover hier van belang, alleen betrekking heeft op het element aanprijzing. Er staat immers: “Voor de beoordeling van het element aanprijzing speelt de totale uiting een rol”. In het onderhavige geval staat niet ter discussie dat er sprake is van een aanprijzing als bedoeld in artikel 1 NRC.

Voor wat betreft de vier door VL aangehaalde beslissingen van de (voorzitter van de) Commissie overweegt de Commisie dat deze beslissingen niet tot de conclusie leiden dat op een envelop een onjuiste mededeling mag worden gedaan, mits deze in de stukken die zich in de envelop bevinden wordt gecorrigeerd.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de uiting in strijd met artikel 5 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap