Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.autoradam.nl. Daarin staat onder het kopje “Full size Luxe” de foto van (kennelijk) een Audi a4 Avant. Naast die foto staat onder meer:

“Prijs informatie

 Per dag

 € 50,- excl btw

 € 60,50 incl btw

 Prijs per k.m.

 € 0,16 excl btw

 € 0,19 incl btw

(..)”.

Onder de foto staat:

“• Audi a4 Avant of gelijkwaardig”.

Iets verder naar beneden staat onder het kopje “Huurvoorwaarden” onder meer:

“(…)

 • Eigen risico € 300,- per gebeurtenis”.

 

De klacht

Klager heeft -samengevat- de volgende bezwaren.

1. Autoradam adverteert op haar site met een aantal categorieën auto's in verschillende prijsklassen. Op 13 november 2017 wilde klager een auto in de klasse Full size Luxe  huren. Navraag over de beschikbaarheid van de in de uiting afgebeelde Audi a4 Avant wees uit dat Autoradam deze niet in haar assortiment heeft. Dit wordt bevestigd in een bij de klacht overgelegde e-mail van 14 november 2017 van Autoradam. Desondanks wordt met deze auto geadverteerd.

2. Bij het ophalen van de vervolgens door klager gehuurde auto bleek het niet om een auto in dezelfde prijsklasse als de Audi a4 Avant te gaan; aan klager werd, voor de prijs van een Audi a4 Avant, een Opel Insignia verhuurd. Volgens de website van Autoradam valt de Opel Insignia echter in een andere categorie en in een lagere prijsklasse, namelijk de categorie “Medium stationwagon”, met een prijs van € 35,- exclusief btw per dag en een prijs per kilometer van € 0,15 exclusief btw. Klager legt desbetreffende afdrukken van de website over.

3. Ten slotte bleek het vermelde eigen risico van € 300,- niet juist te zijn; in werkelijkheid werd een eigen risico van € 750,- gehanteerd.

Klager vindt de onderhavige reclame misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Omdat de Audi niet beschikbaar was, heeft adverteerder een gelijkwaardig voertuig ingezet. Beide auto's, zowel de Audi als het ingezette voertuig, vallen in de categorie Full Size Luxe. Adverteerder meent dat er geen sprake is van misleiding, maar zij laat zich graag adviseren.

 

Brief van 3 januari 2018 van secretariaat van SRC aan adverteerder

Namens de voorzitter van de Commissie heeft het secretariaat van SRC adverteerder -samengevat- als volgt bericht.

Blijkens de door klager overgelegde stukken wordt de Opel lnsignia op de website van adverteerder aangeduid als een "Medium stationwagen". Aan adverteerder wordt gevraagd om toe te lichten waarom volgens adverteerder de aan klager verstrekte Opel lnsignia een “Full Size Luxe” auto betrof.

 

Reactie adverteerder bij e-mail van 10 januari 2018

Adverteerder heeft -samengevat- het volgende meegedeeld.

Zowel in adverteerders huurfolder als in haar planningssysteem valt de Opel Insignia onder de categorie Full size Luxe voor € 50,- ex btw per dag. Adverteerder heeft inmiddels vastgesteld dat de Opel Insignia op de website “ook onder de categorie 35,- euro medium” staat. Dit is een fout op de website.

Deze fout doet er echter niet aan af dat bij “Full size” staat “een a4 of gelijkwaardig” en  dat klager een Opel Insignia heeft meegekregen, die gelijkwaardig is aan een a4. Mocht de Commissie dit betwisten, dan kan zij bij de Bovag navragen of een Audi a4 gelijkwaardig is aan een Opel lnsignia. Adverteerder denkt echter dat de Commissie “het antwoord wel weet”.

 

Het oordeel van de Commissie

Met betrekking tot de verschillende bezwaren oordeelt de Commissie als volgt.

Ad 1.

Door de afbeelding van de Audi a4 Avant in combinatie met de tekst “• Audi a4 Avant of gelijkwaardig” wordt gesuggereerd dat de “Audi a4 Avant” in beginsel voor verhuur beschikbaar is bij adverteerder. Klager heeft echter, onder verwijzing naar een desbetreffende e-mail van adverteerder, onweersproken meegedeeld dat adverteerder de Audi a4 Avant niet (meer) in haar assortiment heeft.

Gelet hierop gaat de bestreden uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de beschikbaarheid van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Ad 2.

Bij het ophalen van de vervolgens door klager gehuurde auto bleek het, zo stelt klager, niet om een auto in dezelfde prijsklasse als de Audi a4 Avant te gaan; aan klager werd, voor de prijs van een Audi a4 Avant, een Opel Insignia verhuurd. Volgens de door klager overgelegde afdrukken van de website van adverteerder valt de Opel Insignia, anders dan de Audi a4 Avant, niet onder de categorie “Full size Luxe”, maar onder de categorie “Medium stationwagon”, met een prijs van € 35,- exclusief btw per dag en een prijs per kilometer van € 0,15 exclusief btw. Gevraagd naar een toelichting op haar stelling dat de Opel Insignia een “Full size Luxe” auto betreft, heeft adverteerder meegedeeld dat de vermelding van de Opel Insignia op haar website onder de categorie “Medium stationwagon” berust op een fout, dat deze auto in haar huurfolder en planningssysteem wel in de categorie “Medium stationwagon” staat, en dat, mocht de Commissie betwisten dat de aan klager afgegeven Opel Insignia gelijkwaardig is aan een Audi a4, de Commissie bij de Bovag kan navragen of een Audi a4 gelijkwaardig is aan een Opel Insignia.

Naar het oordeel van de Commissie ligt het op de weg van adverteerder om voldoende aannemelijk te maken dat de aan klager verstrekte Opel Insignia “gelijkwaardig” is als bedoeld in de bestreden uiting aan een Audi a4 Avant en kan adverteerder, naast een verwijzing naar haar huurfolder en planningssysteem, niet volstaan met een verwijzing van de Commissie naar de Bovag om dat na te vragen.

Nu adverteerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de Opel Insignia en de Audi a4 gelijkwaardig zijn, gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 (NRC). Omdat de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Overigens merkt de Commissie op dat de Opel Insignia op de datum van de zitting van de Commissie, 11 januari 2018, op de website van adverteerder nog steeds onder de categorie “Medium stationwagon” stond.

Ad 3.

In de bestreden uiting staat onder “Huurvoorwaarden” onder meer:

“ …

“(…)

 • Eigen risico € 300,- per gebeurtenis”.

Adverteerder heeft niet weersproken dat in werkelijkheid sprake was van een eigen risico van € 750,-. In zoverre gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de risico’s als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap