Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een televisiecommercial van T-Mobile voor “GO!GO!GO! DEALS”, waarin onder andere de tekst “voor maar 43 euro per maand” wordt uitgesproken en de volgende tekst in beeld verschijnt:

“€43

/ MAAND*

T/M 31 DECEMBER”.

Daaronder:

“* met een 2-jarig Go Next abonnement (incl. 120 min. bellen vanuit NL naar de EU). Eenmalige thuiskopieheffing à €4,24. Na 24 maanden betaal je € 30 p/mnd. Het Toestelkrediet wordt aangeboden door T-Mobile Netherlands Finance BV, Waldorpstraat 60, Den Haag en is aflopend consumptief met een looptijd van 24 mnd. De totale toestelkosten zijn €588, totale kredietbedrag is €588, eenmalige bijbetaling is €0,-, termijnbedragen zijn €24,50 en een vaste debiteurenvoet/ JKP van 0%. Check alle voorwaarden op tmobile.nl”.

Geheel onder in beeld staat: “Let op! Geld lenen kost geld”.

 

De klacht

 

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat de tekst achter de asterisk in een erg klein lettertype is uitgevoerd en te kort (volgens klager 2,8 seconden) in beeld is om de volledige tekst te kunnen lezen. 

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

T-Mobile maakt in deze uiting reclame voor een mobiele telefoon op afbetaling in combinatie met een “Go Next abonnement” van T-Mobile. Mobiele telefoons op afbetaling worden gezien als consumptief kredieten. De uiting moet daarom voldoen aan regels van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en aan regels van de Wet financieel toezicht (Wft). De uiting voldoet aan deze regels. T-Mobile heeft alle vereiste informatie duidelijk in beeld gebracht en geen informatie willen wegstoppen.

In de uiting wordt duidelijk verwezen (door de asterisk) naar de zogeheten ‘legal line’ (de tekst achter de asterisk) en de kredietwaarschuwing “Let op: geld lenen kost geld”. De consument beseft dan dat in de legal line de specifieke kosten voor het abonnement en toestelkrediet worden uiteengezet. Deze informatie komt in beeld op het moment dat het geldbedrag “€ 43/ maand” zichtbaar is en door de voice over wordt uitgesproken.

T-Mobile bewerkstelligt hiermee dat de samenhangende informatie op een samenhangende wijze wordt gepresenteerd. De gemiddelde consument begrijpt dat in de legal line de abonnementskosten en abonnementsvorm worden toegelicht. Wanneer T-Mobile de legal line eerder in beeld zou laten verschijnen, zou dat kunnen zorgen voor verwarring bij de consument. De legal line wordt nu getoond op het moment dat de prijs wordt getoond, wat het moment van uitnodiging tot aankoop is.

De legal line is voldoende duidelijk in beeld. Er wordt een contrasterende kleur gebruikt (witte letters tegen een magenta achtergrond), waardoor deze tekst in het oog springt en goed leesbaar is. Verder bestaat de legal line uit 2,5 regels, en blijkt uit de klacht dat ook klager de tekst kon lezen: hij heeft de tekst uitgeschreven nadat hij het beeld op zijn televisie had stilgezet en daar een foto van had gemaakt.

Volgens T-Mobile is het ook gebruikelijk om de tekst op deze manier in beeld te brengen. Als de legal line met grotere letters of langer in beeld verschijnt, gaat dat ten koste van de hoofdboodschap. 

 

De mondelinge behandeling

T-Mobile deelt desgevraagd mee dat de letters van deze legal line klein zijn afgebeeld omdat grotere letters de aandacht van de hoofdboodschap(pen) zouden afleiden. De hoofdboodschappen van deze uiting zijn volgens T-Mobile het bedrag “€ 43,-“ en de banner “Let op! Geld lenen kost geld”.

T-Mobile benadrukt dat consumenten de mogelijkheid hebben om het beeld op hun televisie stil te zetten of zelfs kunnen terugspoelen, zodat zij meer tijd hebben om de boodschap te kunnen lezen.   

 

Het oordeel van de Commissie

Centrale vraag in deze zaak is of de in de televisiecommercial getoonde tekst waarmee de consument wordt geïnformeerd over het abonnement en de lening die men daarvoor moet aangaan, voldoende leesbaar is. Het betreft de tekst “* met een 2-jarig Go Next abonnement (incl. 120 min. bellen vanuit NL naar de EU). Eenmalige thuiskopieheffing à €4,24. Na 24 maanden betaal je € 30 p/mnd. Het Toestelkrediet wordt aangeboden door T-Mobile Netherlands Finance BV, Waldorpstraat 60, Den Haag en is aflopend consumptief met een looptijd van 24 mnd. De totale toestelkosten zijn €588, totale kredietbedrag is €588, eenmalige bijbetaling is €0,-, termijnbedragen zijn €24,50 en een vaste debiteurenvoet/ JKP van 0%. Check alle voorwaarden op tmobile.nl”. Deze tekst verschijnt enkele seconden in beeld, met witte letters tegen een roze achtergrond.

De Commissie heeft de commercial tijdens de zitting bekeken, op een bovengemiddeld groot televisiescherm. Naar het oordeel van de Commissie is voor de betreffende tekst een dusdanig klein letterformaat gebruikt, dat deze tekst zelfs op een relatief groot beeldscherm, op gebruikelijke kijkafstand, onvoldoende leesbaar is. Van de gemiddelde consument kan niet verwacht worden dat hij de kijkafstand verkleint om de tekst beter te lezen. Daarbij komt dat de tekst zo kort in beeld is, dat het naar het oordeel van de Commissie onmogelijk is om de volledige 2,5 regels tekst te kunnen lezen. Het verweer dat de televisie stilgezet kan worden treft geen doel: van de gemiddelde consument kan niet verwacht worden dat hij of zij de televisie stilzet (of de televisie eerst ‘terugspoelt’ en vervolgens stilzet), om er op die manier voor te zorgen dat er genoeg tijd is om de tekst in de uiting te kunnen lezen, nog daargelaten dat niet elke televisie zich voor stilzetten of terugspoelen leent.

Nu de tekst niet of onvoldoende leesbaar is, is in de televisiecommercial sprake van het op  onduidelijke wijze verschaffen van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de NRC. Omdat de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap