Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de volgende uitingen op de website www.nuud.care:

A.

De tekst op de webpagina https://nuud.care/faq bij de vraag “Waarom is normale deodorant niet goed?”, meer specifiek de zin “De onderzoekers leggen door dit onderzoek een duidelijke link tussen deodorant met aluminium en borstkanker.”

B.

Het filmpje op de webpagina https://nuud.care met als titel “Kun jij jouw deodorant eten?”

In dit filmpje wordt door verschillende personen – terwijl zij een beetje uit een tubetje Nuud op etenswaren doen en deze vervolgens opeten – achtereenvolgens het volgende gezegd:

“Kun jij jouw deodorant eten? Waarschijnlijk heb je daar nog nooit over nagedacht, maar als je dat wel doet dan voel je gelijk dat je dat beter niet kan proberen. En terecht, want de meeste deo’s zitten tjokvol met troep waar je echt verschrikkelijk ziek van kan worden.

Dus het is heel logisch dat jij je deodorant niet wil eten. Maar als je deodorant zo slecht voor je is dat je het niet kan eten, is het dan wel verstandig om het elke dag, jaar in jaar uit, onder je armen te rollen of te spuiten?

Volgens steeds meer onafhankelijk onderzoek lijkt dat er in ieder geval niet op, want steeds vaker worden allerlei ziektes, zoals borstkanker en Alzheimer, direct in verband gebracht met de rotzooi die je in je deodorant hebt.

Maar goed, stinken is ook geen optie, en alternatieven met baking soda en andere natuurlijke ingrediënten ook niet. Daarom zijn we Nuud begonnen. Een revolutionaire deo met microzilver, die wel super zijn werk doet, maar waar tegelijkertijd niets in zit wat nu of ooit schadelijk voor je lijf is. En natuurlijk moet je Nuud gewoon smeren en niet eten. Maar het kán wel.”

 

De klacht

In de tekst op de website en in het filmpje wordt een directe link gelegd tussen het gebruik van deodorant met aluminiumchloride en aluminiumchloorhydraat en het krijgen van borstkanker. Beweerd wordt dat het onderzoek met muizen dit verband uitwijst. In de media verschijnen vaak berichten waarin wordt gezegd dat bestanddelen als parabenen en aluminiumchloorhydraat schadelijk zijn en zelfs borstkanker (kunnen) veroorzaken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat aluminiumchloorhydraat of parabenen, die op de huid worden aangebracht, het borstweefsel kunnen bereiken. Bovendien bevat nog geen 5% van alle deodorants parabenen. Een verband tussen deze stoffen en borstkanker is niet aangetoond, aldus BVN.

 

Het standpunt van adverteerder (in verweer, mondelinge behandeling en nadere reactie)

Het standpunt van Nuud wordt als volgt samengevat.

Nuud stelt voorop dat in de uitingen niets wordt gezegd over parabenen.

Met betrekking tot de met A aangeduide uiting voert Nuud aan dat zij in de bestreden tekst bij de vraag “Waarom is normale deodorant niet goed?” niet beweert dat wetenschappelijk vaststaat dat aluminiumbestanddelen in deodorant leiden tot borstkanker. Wel wordt gezegd dat er onderzoeken bestaan waarin dit verband wordt vermoed. De uitspraak “De onderzoekers leggen door dit onderzoek een duidelijke link tussen deodorant met aluminium en borstkanker” is juist, nu dit verband in het aangehaalde onderzoek inderdaad wordt gelegd. Dit onderzoek wordt op de website genuanceerd besproken. Daarnaast wordt het NCI (nationaal kankerinstituut VS) geciteerd, waaruit blijkt dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven. Op de website wordt verwezen naar verschillende andere onderzoeken betreffende een verband tussen aluminium en borstkanker.

Met betrekking tot het als uiting B aangeduide bedrijfsfilmpje voert Nuud aan dat de daarin uitgesproken zin “Steeds meer onderzoek wijst uit dat er een directe relatie is tussen het gebruik van deo en borstkanker” feitelijk juist is. Het fragment waarin deze zin voorkomt is overigens, om redenen van een gewijzigde marketingstrategie, begin december 2017 verwijderd.

De uitingen geven de overtuiging van Nuud weer dat er een verband bestaat tussen deodorant met aluminium en ziektes, waarbij zij zich baseert op onderzoeken van onafhankelijke instituten die zijn gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften.

Nuud betwist dat haar uitingen in strijd zijn met de Reclamecode Cosmetische Producten (RCP), meer specifiek met de artikelen 2 lid 8 en 3 lid 3 RCP.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

De klacht betreft reclame van Nuud waarin zij haar deodorantproduct aanprijst. Deodorant is een cosmetisch product in de zin van de RCP. De Commissie toetst de bestreden uitingen daarom (in de eerste plaats) aan de RCP. Daarbij wordt voorop gesteld dat nu in de uitingen niet over de aan- of afwezigheid van parabenen wordt gesproken, hierop niet wordt ingegaan.

2.

BVN maakt bezwaar tegen de tekst op de website en het filmpje van Nuud, omdat daarin een directe link wordt gelegd tussen het gebruik van deodorant met aluminium (aluminiumchloride en aluminiumchloorhydraat) en het krijgen van borstkanker, zonder dat voor een dergelijk direct verband bewijs bestaat. De Commissie vat deze klacht zo op dat de uitingen in strijd worden geacht met artikel 2 lid 8 RCP, waarin staat dat op een wettelijke manier gebruikte ingrediënten niet in een kwaad daglicht mogen worden gesteld. Nuud heeft hiertegen (desgevraagd, in haar nadere schriftelijke reactie) ingebracht dat zij de deodorantproducten van concurrenten niet in een kwaad daglicht stelt, maar alleen de samenstelling en voordelen van haar eigen product naar voren brengt. De Commissie volgt dit standpunt van Nuud niet en overweegt daartoe als volgt.

3.

Artikel 2 lid 8 RCP luidt: “Beweringen mogen ingrediënten die op een wettelijke manier worden gebruikt niet in een kwaad daglicht stellen”. “Op een wettelijke manier gebruikt” betekent  in dit geval dat als in een wet is bepaald dat het toepassen van aluminium(bestanddelen) in deodorant is toegestaan, in reclame het gebruik van aluminium als ingrediënt in deodorant niet in een kwaad daglicht mag worden gesteld. Van een dergelijke wettelijke bepaling is sprake in Verordening (EG) 1223/2009 betreffende cosmetische producten. Bijlage III bij deze Verordening bevat een “Lijst van de stoffen die in cosmetische producten mogen voorkomen” (met inachtneming van de gestelde beperkingen). Onder referentienummer 50 staat dat “Aluminium-zirkonium-hydroxydechloridecomplexen” zijn toegestaan in antitranspiratiemiddelen.

4.

Vervolgens moet beoordeeld worden of het ingrediënt aluminium dat in reguliere deodorantproducten op een wettelijke manier wordt gebruikt, in de bestreden uitingen in een kwaad daglicht wordt gesteld. Dat is naar het oordeel van de Commissie het geval. Nuud prijst immers zowel in de tekstgedeeltes op de website als in het filmpje haar product aan door te benadrukken dat de aluminiumbestanddelen in deodorantproducten van concurrenten borstkanker en/of Alzheimer kunnen veroorzaken. In uiting A luidt de vraag “Waarom is normale deodorant niet goed?” en wordt in het antwoord verwezen naar het onderzoek waarin “een duidelijke link tussen deodorant met aluminium en borstkanker” wordt gelegd. En in het filmpje (uiting B) wordt onder meer gezegd: “De meeste deo’s zitten tjokvol met troep waar je echt verschrikkelijk ziek van kan worden” en “steeds vaker worden allerlei ziektes, zoals borstkanker en Alzheimer, direct in verband gebracht met de rotzooi die je in je deodorant hebt”.

Door deze beweringen bij de aanprijzing van haar product stelt Nuud het in de reguliere deodorantproducten wettelijk gebruikte ingrediënt aluminium in een kwaad daglicht. Dat een logisch gevolg hiervan is dat het ontbreken van aluminium in de producten van Nuud een voordeel is, maakt dit niet anders. Nuud beperkt zich niet tot het informeren van de consument over de samenstelling van haar eigen product, waarin geen aluminium is gebruikt, maar benadrukt de (mogelijke) negatieve effecten van het gebruik van aluminium in reguliere deodorant.

5.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat beide uitingen van Nuud in strijd zijn met het bepaalde in artikel 2 lid 8 RCP. Daarom wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 lid 8 RCP. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap