Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De klacht

 

Klager stelt dat door het toezenden van de e-mail  Jan@hotmail.com door A. Singh, handelde onder de naam wervingsfee.nl, gevestigd te Schiedam,heeft gehandeld in strijd met de artikelen 1, 2, 4 en 5 van de Code verspreiding reclame via e-mail (Code e-mail).

 

Het verweer

 

Verzender heeft niet op de klacht gereageerd.

 

De voorzitter van de Code Commissie

 

De voorzitter heeft besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid neergelegd in artikel 12 lid 1 aanhef en onder c van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, inhoudende dat de voorzitter een klacht kan toewijzen indien de voorzitter, ook na het gevoerde verweer, van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een onderhandse aanbeveling te doen.

 

Aangezien klager onweersproken heeft gesteld dat hij geen toestemming heeft gegeven  voor het verzenden van de onderhavige e-mail, heeft verzender door het verzenden van de e-mail de bepalingen geschonden van artikel 1.3, 2.2, 4.1 tot en met 4.5, 5.1 en 5.2 van de Code e-mail.

 

De voorzitter beslist als volgt:

Verzender heeft de artikelen 1.3, 2.2, 4.1 tot en met 4.5, 5.1 en 5.2 van de Code e-mail overtreden. Verzender wordt aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap