Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een vensterenvelop met een aan klaagster geadresseerde bijbehorende brief.

Op de vensterenvelop staat het logo van adverteerder afgebeeld: een koe met daaromheen de tekst “HOLLAND JERSEY, PREMIUM QUALITY DAIRY”. 

Onder het venster staat:

“LAST VAN KOEMELKALLERGIE OF LACTOSE INTOLERANTIE VAN MELK?”  

Linksboven op de brief is het logo van adverteerder afgebeeld, met daaronder de naam en het adres van (de onderneming van) klaagster.

Daaronder:

“onderwerp: Recent onderzoek A2 melk

Beste Diëtiste,

Wij zijn een Nederlandse zuivel startup en maken zuivel van 100% A2 Jersey melk. De Jersey koe is een ander soort koe dan de reguliere zwartbonte koe. De melk van deze kleine bruine Jersey koe heeft daarmee ook een andere samenstelling. Onze verse volle Jersey melk bevat van nature o.a. meer vet en eiwit (6%, 4.2%) dan gewone melk, maar in het bijzonder 100% A2 eiwit.

Over A2 eiwit is recent weer een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat er een relatie is tussen lactose-intolerantie en eiwit. Mensen zouden minder problemen ondervinden bij gebruik van zuivel dat uitsluitend A2 eiwit bevat. Z.o.z. voor het artikel en hierbij vind je een link naar de publicatie van het onderzoek: https://nutritionj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12937-017-0257-0

Steeds vaker komen wij onderzoeken tegen zoals deze en krijgen zelf ook regelmatig vragen en opmerkingen van onze consumenten die onze melk gebruiken of willen gaan gebruiken, omdat ze juist door het A2 eiwit weer zuivel kunnen verdragen. Dat is mooi om te zien. Daar doe je het voor.

Nu is het niet aan ons om inhoudelijke uitspraken te doen over deze en soortgelijke onderzoeken. Maar wij willen wel graag bij je onder de aandacht brengen dat onze volle en halfvolle Jersey melk in ieder geval 100% A2 eiwit bevat (uitgezonderd houdbare melk). Het is sinds 2017 bij Albert Heijn en Plus beschikbaar.

Daarnaast zijn wij zeer geïnteresseerd wat jouw ervaringen zijn in je praktijk. Welke vragen krijg jij van je klanten m.b.t. gebruik van zuivel. Hebben zij bijvoorbeeld last van een opgeblazen gevoel na het drinken of andere klachten? Daar kunnen wij weer van leren.

Daarom willen wij je graag de mogelijkheid bieden om onze melk eens te proberen. Je kunt één pak verse volle of verse halfvolle Jersey melk kopen bij Albert Heijn of Plus. Het bonnetje kun je bij ons declareren per mail of Whatsapp o.v.v. je naam en bankgegevens.

Holland Jersey

T.a.v.  [naam] – [contactgegevens Holland Jersey B.V.]

Voor vragen en opmerkingen kan je te allen tijde contact met ons opnemen. Wij zouden het geweldig vinden wanneer je kort de tijd vindt om je ervaringen met ons te delen.

Dank voor je tijd!

Hartelijke groet,

[naam]

PS: Check hollandjersey.com voor meer informatie.”

Op de achterzijde van de brief is een artikel afgedrukt met de titel:

“GROOT ONDERZOEK TOONT WAARDE A2-MELK AAN”.

Boven het artikel staat: “artikel melkvee.nl geplaatst op maandag 20-11-2017”.  

   

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de melk van adverteerder geschikt is voor mensen met een lactose-intolerantie. Alle melk bevat lactose, dus ook deze, aldus klaagster. Mensen met een lactose-intolerantie kunnen ziek worden van de melk, aldus klaagster.  

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

Adverteerder vindt het vervelend dat er verwarring is ontstaan over de tekst “Last van koemelkallergie of lactose intolerantie van melk?” op de envelop. De zin wordt afgesloten met een vraagteken en niet met een punt of uitroepteken. In de brief maakt adverteerder heel expliciet duidelijk dat verwezen wordt naar een extern onderzoek, en worden diëtisten vanwege hun deskundigheid uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Om verwarring te voorkomen, zal adverteerder voortaan geen vragende zin meer gebruiken bij soortgelijke mailingen. 

 

Het oordeel van de Commissie

1. De uiting bestaat uit een envelop met daarin een brief en dient, nu de klacht blijkbaar spreekt van misleiding, in zijn geheel te worden beoordeeld. Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daarin volgens haar ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de betreffende melk geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie.

2. De uiting is geadresseerd aan (de onderneming van) klaagster, die diëtiste is. Uit de aanhef van de brief (“Beste Diëtiste”) en uit het verweer kan worden afgeleid dat de uiting gericht is op, en enkel verstuurd is aan diëtisten, die door hun beroep deskundig worden geacht op het gebied van koemelkallergie en lactose-intolerantie. De Commissie betrekt in haar beoordeling dat diëtisten de informatie op de envelop en in de brief met in ieder geval bovengemiddelde kennis van dit onderwerp zullen lezen. Beoordeeld dient te worden of de uiting misleidend is voor het gemiddelde lid van deze doelgroep.   

3. Op de envelop staat: “Last van koemelkallergie of lactose intolerantie van melk?”  Hiermee wordt de geadresseerde naar het oordeel van de Commissie uitgenodigd om de brief te openen en meer informatie te vinden over wat deze melk kan betekenen voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk. De gemiddelde diëtist(e) zal deze zin niet zo opvatten dat hiermee de absolute bewering wordt gedaan dat Jersey melk (in tegenstelling tot andere melk) geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk. De bijbehorende brief heeft naar het oordeel van de Commissie de voornaamste boodschap om diëtisten te wijzen op het feit dat de betreffende melk 100% A2 eiwit bevat (“Maar wij willen wel graag bij je onder de aandacht brengen dat onze volle en halfvolle Jersey melk in ieder geval 100% A2 eiwit bevat.”). Dat melk met 100% A2 eiwit voordelen kan bieden, en dat mensen met een lactose-intolerantie mogelijk minder problemen ondervinden bij gebruik van zuivel met uitsluitend A2 eiwit onderbouwt adverteerder met de verwijzing naar een onderzoek (“Over A2 eiwit is recent weer een onderzoek gepubliceerd dat aantoont dat er een relatie is tussen lactose-intolerantie en eiwit. […]. Z.o.z. voor het artikel en hierbij vind je een link naar de publicatie van het onderzoek: […]). Adverteerder biedt de diëtisten ten slotte de mogelijkheid de melk te proberen en hoopt dat de diëtisten hun ervaringen met adverteerder zullen delen.

4. Gelet op het bovenstaande is de Commissie van oordeel dat geen sprake is van (stellige) beweringen waaruit diëtisten kunnen concluderen dat de melk sowieso geschikt is voor mensen met een koemelkallergie of lactose-intolerantie voor melk, en wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap