Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een door klager ontvangen e-mail.

Onder de aanhef:

Maak nú al kans op de hoge bedragen!

  Meneer of mevrouw, u heeft voorrang!”

staat onder meer:

“Beste meneer of mevrouw,

Goed nieuws: u krijgt een voorkeursbehandeling! U bent namelijk geselecteerd om nu al kans te maken op een geldbedrag tot wel € 25.000,-!

Donderdag krijgt de rest van Nederland via post deze mogelijkheid. Gebruik uw voorrang nú. Ga meespelen met de BankGiro Loterij via de Gouden Code 5680-8GL827493, voordat deze grote bedragen door andere geluksvogels worden gewonnen.

                    Kijk snel, voordat alle hoge bedragen gevallen zijn!

                          JA, lK WIL VOORRANG >

U ontvangt gegarandeerd een geldbedrag.

Veel plezier ermee.

Met vriendelijke groet,

Michiel Verboven

Directeur BankGiro Loterij

PS Overmorgen - donderdag 8 februari - krijgt de rest van Nederland de mogelijkheid. Wees dus snel!”.

 

Vervolgens staat in de uiting:

“?Ontvang €25.000,-, € 5.000,-, €1.000,-,€50,-, € 20,- of € 15,- door, zolang u wilt, mee te gaan spelen in de BankGiro Loterij voor 13,50 euro per lot per trekking. Er zijn 15 trekkingen per jaar.

? Alle prijzen binnen deze actie vallen gegarandeerd. Prijzen kunnen gedurende de gehele looptijd van de actie vallen en derhalve voor 15 juni 2018 gevallen zijn.

? Deze actie loopt tot en met 15 juni 2018 en u kunt maximaal 1x deelnemen per rekeningnummer.

? U ontvangt uw geldbedrag nadat de eerste incasso van de inleg succesvol is geïncasseerd, het bedrag wordt automatisch op uw rekening gestort. Is het bedrag hoger dan € 449,-, dan zijn wij wettelijk verplicht kansspel-belasting in te houden.

? De maandelijkse trekking van de BankGiro Loterij vindt plaats op de laatste doordeweekse dag vóór de 10e van de volgende maand (bijv.: de trekking van januari 2018 vindt plaats op 9 februari 2018). De Paastrekking vindt plaats op 23 maart 2018, de Herfsttrekking op 14 september 2018 en de Kersttrekking op 14 december 2018. De trekkingen vinden plaats vanaf 10.00 uur in de Van Eeghenstraat 70 te Amsterdam. De uitslagen van de maandelijkse trekkingen worden elke 10e van de maand gepubliceerd. Wijzigingen voorbehouden.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven.

(…).

BankGiro Loterij (adres en 0900-nummer)

De vergunning voor de loterij is afgegeven door de kansspelautoriteit onder kenmerk 10235 d.d. 23/12/2016.

(…)."

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Door de tekst

“Donderdag krijgt de rest van Nederland via post deze mogelijkheid. Gebruik uw voorrang nú. Ga meespelen met de BankGiro Loterij via de Gouden Code 5680-8GL827493, voordat deze grote bedragen door andere geluksvogels worden gewonnen.

                    Kijk snel, voordat alle hoge bedragen gevallen zijn!”

wordt de indruk gewekt dat "wie eerst komt, eerst maalt" en daardoor een grotere kans heeft op het winnen van een prijs. Klager maakt hier bezwaar tegen, omdat in een loterij iedereen dezelfde kans op een prijs zou moeten hebben, aldus klager.

Hij acht de uiting niet eerlijk en daardoor in strijd met artikel 3a van de Reclamecode voor Kansspelen die worden aangeboden door vergunninghouders ingevolge de wet op de Kansspelen (RVK) 2015 (hierna RVK 2015).

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De e-mail van adverteerder (hierna ook: “BGL”) is gericht op het werven van nieuwe deelnemers. In de uiting wordt een aanbod gedaan te gaan meespelen met de BGL door middel van het activeren van een Gouden Code. Door die handeling maakt iedere (nieuwe) deelnemer direct kans op een geldbedrag tot wel 25.000,-.

De directe kans op het winnen van een geldbedrag komt voort uit een door de BGL georganiseerd promotioneel kansspel ('PK'), dat is gekoppeld aan deelname aan de BGL. Een nieuwe deelnemer kan meteen zien of hij een geldbedrag uit het PK heeft gewonnen, omdat het PK is ingericht volgens het zogenoemde sweepstake mechanisme. Dat betekent dat de te winnen prijzen voorafgaand aan de actie door middel van een trekking door een notaris zijn toegekend aan transactievolgnummers. Door het activeren van de Gouden Code gaat men meespelen met de BGL en wordt een transactie-volgnummer geactiveerd. Als dat een transactievolgnummer betreft waaraan een geldbedrag is toegekend, zal de nieuwe deelnemer het gewonnen geldbedrag meteen te zien krijgen.

ledere deelnemer aan het PK en ook de loterij waarvoor men zich heeft aangemeld, heeft dezelfde kans op het winnen van een prijs. Daarnaast geldt voor het PK dat hoe eerder iemand gaat deelnemen, hoe groter de kans is dat de (hoge) geldbedragen nog niet door anderen gewonnen zijn. Immers, hoe meer mensen zijn gaan deelnemen aan het PK, hoe meer transactievolgnummers zijn geactiveerd en hoe groter de kans is dat geldprijzen van het PK al gevallen zijn. De volgorde van instappen is relevant voor het PK, maar niet voor de maandelijkse trekking.

Voorrang betekent volgens Van Dale: "het recht iets als eerste te mogen, iemand voor laten gaan". In de uiting staat dan ook:

" Maak nú al kans op de hoge bedragen!” en “u heeft voorrang!”.

Van een grotere kans op een prijs is geen sprake, en die suggestie wordt ook niet gewekt, aldus adverteerder.

Voorrang bij dit PK is een pré en gesproken kan worden van een voorkeursbehandeling, om de volgende reden.

Als zich nog niet veel mensen hebben aangemeld, is de kans dat de bedragen uit het PK nog niet zijn gevallen groter. Wanneer immers  al veel mensen zijn ingegaan op het aanbod, zijn meer transactie-volgnummers geactiveerd. Hoe meer transactievolgnummers worden geactiveerd, hoe groter de kans dat daar de winnende transactievolgnummers tussen zitten, die waaraan door de notaris een prijs is gekoppeld.

De voor het ontvangen van de bestreden e-mail geselecteerde personen zijn twee dagen eerder dan de rest van Nederland geattendeerd op de onderhavige actie. Via deze e-mail werd klager in de gelegenheid gesteld met voorrang, dus eerder dan anderen (de rest van Nederland), in te gaan op het aanbod. Daarmee kon hij andere nieuwe deelnemers (andere geluksvogels) voor zijn en eerder kans maken op de in het PK te winnen bedragen. Nergens staat dat klager meer kans maakt. Van onjuistheden ten aanzien van winkansen of andere onjuiste informatie is geen sprake.

BGL concludeert dat iedere deelnemer aan het PK (en de loterij) dezelfde kansen heeft. Daarbij geldt voor het PK dat de kans dat alle bedragen nog te winnen zijn in het beginstadium van de actie groter is. Nergens in de e-mail suggereert de BGL dat de winkans groter zou zijn. De tekst van de e-mail is duidelijk: er staat maak met voorrang (eerder) kans, aldus adverteerder. Er staat niet: “maak meer kans”.

Van oneerlijke reclame op basis van artikel 3a RVK of anderszins strijd met de NRC is geen sprake.

 

Het oordeel van de Commissie

Klager vindt de bestreden reclame-uiting niet “eerlijk”. Naar zijn mening wordt in de uiting gesuggereerd dat de geadresseerde een grotere kans maakt op het winnen van een prijs dan diegenen die de uiting niet ontvangen, terwijl in een loterij iedereen dezelfde kans op een prijs zou moeten hebben, aldus klager.

Uit het verweer blijkt dat de bestreden uiting niet alleen betrekking heeft op een loterij, namelijk de BankGiro Loterij, maar ook op een zogenaamd promotioneel kansspel, dat is gekoppeld aan de BankGiro Loterij. In dit promotioneel kansspel, zo begrijpt de Commissie uit het verweer, kunnen de “hoge bedragen!” worden gewonnen waarop de geadresseerde volgens de aanhef van de uiting “Nú al kans” maakt.

De Commissie stelt vast dat bovenbedoeld promotioneel kansspel niet als zodanig  wordt aangeduid in de uiting, maar dat, te midden van informatie over deelname aan de BankGiro Loterij, zoals bijvoorbeeld de prijs van een lot, incasso van de inleg en data van de maandelijkse trekking, wordt verwezen naar het ontvangen van geldbedragen van maximaal € 25.000,- en naar “deze actie”, die “tot en met 15 juni 2018” loopt. Naar het oordeel van de Commissie wordt zonder, in de uiting ontbrekende, toelichting onvoldoende duidelijk gemaakt dat voor de uitleg van het gehanteerde begrip “voorrang” een onderscheid moet worden gemaakt tussen enerzijds het promotioneel kansspel en anderzijds de BankGiro Loterij.

De gemiddelde consument zal niet bedacht zijn op de eerst bij het verweer door adverteerder gedane mededelingen dat door het activeren van de in de uiting opgenomen Gouden Code een transactievolgnummer wordt geactiveerd, welk nummer een transactievolgnummer kan zijn waaraan een geldbedrag is toegekend. Hoe eerder iemand gaat deelnemen aan het promotioneel kansspel, hoe groter de kans is dat de (hoge) geldbedragen nog niet door anderen gewonnen zijn, aldus het verweer. Nog daargelaten of met deze uitleg voor de gemiddelde consument wel voldoende duidelijk zou zijn geworden welk voordeel voor hem voortvloeit uit de “voorrang” van een twee dagen eerder gedane aankondiging van de actie, die uitleg ontbreekt in de uiting. Dit brengt mee dat de uiting voor de gemiddelde consument naar het oordeel van de Commissie onvoldoende duidelijk is, zodat deze, zoals klager, kan denken dat hem wel een grotere kans op het winnen van de geldprijzen in het vooruitzicht wordt gesteld. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.2 aanhef van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC en artikel 3a RVK 2015.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met de artikelen 7 NRC en 3a RVK 2015. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap