Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een radiocommercial waarin wordt gezegd: “Bij erectieshop weten we dat het soms even niet lukt. Dan kun je wel wat extra steun gebruiken in de vorm van een natuurlijke oplossing. Kijk voor natuurlijke erectiemiddelen op erectieshop.nl”.

 

De klacht

De radiocommercial zou pas na een bepaald tijdstip dienen te worden uitgezonden om te voorkomen dat jonge kinderen deze horen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voor­zitter heeft er be­grip voor dat niet iedereen de onderhavige radiocommercial zal waarderen indien deze wordt uitgezonden gedurende tijdstippen dat ook kinderen naar de radio luisteren. Het dient evenwel toelaatbaar te worden geacht dat overdag reclame wordt gemaakt voor producten op het gebied van de seksualiteit waaronder erectiemiddelen. Daar­bij mag van de adverteerder wel terughoudendheid worden verwacht in de wijze waar­op het product wordt aangeprezen. Naar het oor­deel van de voorzitter doet ad­verteer­der dit op voldoende ingetogen wijze. In de radiocommercial wordt het probleem omfloerst omschreven. Uitsluitend het woord ‘erectiemiddel’ en de naam van adverteerder verwijzen naar de aard van de producten die voor dit probleem worden aangeprezen. Een dergelijke vermelding is noodzakelijk om de aard van de aangeprezen producten duidelijk te maken. Op grond van het voorgaande wijst de voorzitter de klacht af.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap