Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op www.npo.nl/aanmelden, voor zover daar onder het kopje “NLZIET” staat: “Eén abonnement voor drie diensten: NPO Start Plus, RTL XL en Kijk.”

 

De klacht

Klaagster maakt bezwaar tegen de uiting omdat daaruit (en uit de voorwaarden voor het abonnement) volgt dat zij recht heeft op de programma’s van NPO en NPO Plus, terwijl dit in werkelijkheid niet zo is. Volgens klaagster komt dit doordat NLZIET nog in onderhandeling is met NPO en NPO plus over de (uitzend)rechten. Ter zitting heeft klaagster aan de hand van enkele voorbeelden toegelicht dat zij met haar NLZIET abonnement niet het volledige aanbod van NPO Start Plus kan zien. Van sommige series ontbreken afleveringen (zowel bij het vooruitkijken als terugkijken) of moet zij onverwachts bijbetalen om de afleveringen te kunnen bekijken. 

 

Het verweer

NLZIET is een coöperatie van de stichting NPO, RTL Nederland B.V. en Talpa TV B.V. (voorheen SBS Broadcasting B.V.). Deze partijen plaatsen een groot deel van hun uitgezonden tv-programma’s op NLZIET.

NLZIET claimt niet dat een abonnee recht heeft op de programma’s van NPO en NPO Plus, zoals klaagster beweert. NLZIET spreekt over ‘het grootste online aanbod programma’s van dé Nederlandse tv-zenders’. Adverteerder heeft geen zeggenschap over welke programma’s er op NLZIET te zien zijn; het zijn de leden van de coöperatie die beslissen welke programma’s er via NLZIET te bekijken zijn. De leden kunnen niet alle programma’s op NLZIET plaatsen, omdat zij niet voor alle programma’s de rechten voor een online abonnee dienst bezitten. De opmerking van klaagster dat NLZIET in onderhandeling is met NPO en NPO Plus over de rechten, is onjuist.

Volgens adverteerder ziet klaagsters klacht op het feit dat het aanbod van NPO Start Plus niet correspondeert met het aanbod op NLZIET. De tekst in de uiting is correct, aldus adverteerder, maar het NPO Start Plus aanbod op NLZIET is momenteel niet volledig vanwege een distributieprobleem. Voorheen was het betaalde aanbod van NPO (NPO Plus) exclusief te zien bij NLZIET. Nu de NPO sinds juli 2017 zelf ook betaalde abonnementen aanbiedt (in de vorm van NPO Start Plus), zijn er aan de kant van NPO wat technische aanpassingen gedaan. Hierdoor kunnen bepaalde afleveringen van programma’s niet worden aangeboden op NLZIET, omdat deze afleveringen nog niet, of langer dan een jaar geleden uitgezonden zijn. NPO en NLZIET werken er momenteel hard aan om ervoor te zorgen dat dezelfde systemen gebruikt kunnen worden voor verschillende platforms, zodat het aanbod van NPO Plus gelijk is aan dat van NLZIET. In de tussentijd biedt NLZIET abonnees die hier last van hebben compensatie aan.

 

Het oordeel van de Commissie

Het betreft een uiting op de website van NPO. Tijdens de mondelinge behandeling heeft NLZIET meegedeeld dat, hoewel de uiting niet van haar, maar van NPO afkomstig is, zij de inhoud hiervan voor haar rekening neemt.

In de uiting staat dat men voor € 7,95 een abonnement op de drie diensten NPO Start Plus, RTL XL en KIJK kan krijgen. De gemiddelde consument zal door deze uiting verwachten dat hij of zij dan ook gebruik kan maken van het volledige aanbod van NPO Start Plus, RTL XL en KIJK. Niet ter discussie staat dat daar op dit moment geen sprake van is. Sommige afleveringen van series op NPO Start Plus kunnen bijvoorbeeld niet via NLZIET worden vooruit- of teruggekeken. De omvang van het probleem, anders gezegd: hoeveel programma’s er niet bekeken kunnen worden, is onduidelijk. Adverteerder heeft ter zitting ingeschat dat het slechts een zeer klein deel van het aanbod betreft, (“misschien 1 of 2 procent”), maar heeft dit niet nader onderbouwd.

De Commissie begrijpt dat het de intentie van adverteerder is om het volledige aanbod van NPO Start Plus te kunnen aanbieden, maar dat dit door een technisch probleem op het moment niet mogelijk is. Nu men op NLZIET niet het volledige aanbod van NPO Start Plus kan zien, en het niet bekend is of dit probleem (op zeer korte termijn) zal worden opgelost, acht de Commissie de uiting waarin zonder voorbehoud wordt gesteld dat men “Eén abonnement voor drie diensten: NPO Start Plus, RTL XL en Kijk” koopt, te absoluut geformuleerd.

Gelet op het voorgaande is geen juiste informatie verstrekt over de van het gebruik van de dienst te verwachten resultaten als bedoeld onder de aanhef en b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Om die reden wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap