Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op 25 april 2018 aan klager gestuurde e-mail van “Sportschool BigGym <noreply@biggym.nl> met als onderwerp: “Naaktfoto’s uitgelekt”.

In de e-mail staat onder meer:

“Hi (naam klager)

Oeps verkeerde titel, maar wel een dikke actie.

Vandaag is je laatste kans om mee te doen.

Je bespaart maar liefst € 195,-

CLAIM JOUW GRATIS 6 MAANDEN >>”.

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Onder verwijzing naar “alle problematiek” lijkt het klager dat het niet is toegestaan dat een professioneel bedrijf op deze wijze per e-mail reclame maakt. Naar zijn mening is er sprake van “een smakeloze aandachttrekkerij”.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De klacht betreft een e-mail aan oud-leden van BigGym met als onderwerpregel "Naaktfoto's uitgelekt". Adverteerder meent dat deze e-mail niet in strijd is met de Nederlandse Reclame Code (NRC). Zij voert hiertoe het volgende aan.

De uiting bestaat uit de onderwerpregel, de preheader en de inhoud van de e-mail en dient in haar geheel te worden beoordeeld. Met de onderwerpregel en preheader wenst BigGym oud-leden te 'triggeren’ om de e-mail te openen. Om dat te bereiken, mag een adverteerder in zekere mate gebruik maken van uitspraken die niet al te letterlijk dienen te worden genomen. De inhoud van de e-mail is volledig gericht op de actie, waarbij oud-leden bij inschrijving zes maanden gratis sporten ontvangen.

Met de onderwerpregel zijn de grenzen van het toelaatbare niet overschreden, aldus adverteerder. Dat klager het een smakeloze actie vindt, is een subjectieve waarneming. Gelet op deze subjectiviteit is de e-mail niet in strijd met goede smaak en/of het fatsoen als bedoeld in artikel 2 NRC. In dit verband verwijst adverteerder naar de beslissing van de Commissie in dossier 2015/01161/A, inhoudende een afwijzing van de klacht, gelet op het subjectieve karakter daarvan, aldus klager.

In reactie op het verzoek van het secretariaat van de Stichting Reclame Code om een “printscreen” over te leggen “van de preheader zoals de consument deze in zijn/haar mailbox ontvangt”, legt adverteerder een printscreen over van “de e-mail, met onderwerpregel, preheader en inhoud van de mail”.

 

Het oordeel van de Commissie

De Commissie stelt vast dat in de door adverteerder overgelegde preheader van de bestreden e-mail staat:

“Sportschool BigGym                 25-04-18

 Naaktfoto’s uitg … Inkomend – Exchange

 Dit wil je niet missen Onlineversie

 bekijken Hi (naam geadresseerde) Oeps verkeer…”.

Verder luidt het onderwerp van de e-mail, zoals hiervoor al vermeld:

“Naaktfoto’s uitgelekt”.

Uit het verweer van adverteerder blijkt dat de onderhavige preheader en onderwerpregel zijn bedoeld om de aandacht te trekken van de ontvanger van de e-mail en om deze te bewegen de e-mail te openen. Daarmee wordt de ontvanger van de e-mail door adverteerder op het verkeerde been gezet. De inhoud van de e-mail betreft immers de actie “6 maanden gratis sporten” en heeft niets van doen met het uitgelekt zijn van naaktfoto’s. Aldus bestaat de gerede kans dat oud-leden de e-mail op grond van een ongegronde en alarmerende mededeling (“Naaktfoto’s uitgelekt”) en onjuiste verwachtingen zullen openen om kennis te nemen van de commerciële boodschap van adverteerder in de e-mail. Met die handelwijze van adverteerder wordt naar het oordeel van de Commissie het vertrouwen in reclame geschaad als bedoeld in artikel 5 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 5 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap