Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder.

Op de voorzijde daarvan staat onder meer:

“Stipte Alles-in-1

   Glasvezel via

  Glasvezel Noord”

en

“Het meest complete Alles-in-1 pakket van Nederland”. 

Verderop in de folder staat onder meer:

“lnteractieve TV

 Meer dan 120 TV-zenders in het basispakket

Bij het samenstellen van ons TV-pakket hebben wij de conclusie getrokken dat het   nagenoeg onmogelijk is om een TV-zenderaanbod te maken dat voor iedereen geschikt  is. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke liefhebbers van sport, films, series, muziek en kinderzenders. Om die reden zitten alle mogelijke zenders bij ons in het basispakket en dat is uniek. Ook betaalt u niets extra voor TV-zenders in HD. Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programma-makers bedoeld zijn.

In ons basispakket zitten dan ook TV-zenders die u waarschijnlijk nooit eerder heeft gezien omdat deze bij uw huidige aanbieder tegen meerprijs in een Pluspakket of Royaalpakket zitten. (…)”.

Op een andere pagina van de folder zijn onder de aanhef:

“Zenderoverzicht

 Meer dan 120 TV-zenders waarvan 51 in HD” vele zenders vermeld. Achter een deel van deze zenders staat “HD”, bijvoorbeeld achter NPO 1, 2 en 3 en achter Mezzo. Achter (onder meer) de zenders BBC Four, ARD, ZDF, WDR, NDR Fernsehen, TV 5 Monde en Rai Uno is niet vermeld “HD”. 

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de uiting staat:

“Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn”.

De werkelijkheid is anders, aldus klager. Zo zenden alle regionale zenders, BBC Four, ARD, ZDF, WDR, NDR, TV Monde en Rai Uno ook in HD uit, maar geeft Stipte alleen de SD-signalen door. Dit geldt ook voor Mezzo, terwijl in de folder staat dat deze zender in HD wordt weergegeven.

Klager vindt de reclame misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De folder is naar de mening van Stipte (sinds vorig jaar een dochteronderneming van M7 Group S.A.), niet misleidend, om de volgende redenen.

1.

De folder bevat een zenderoverzicht waarin staat welke zenders in HD worden doorgegeven en welke niet. Dit overzicht legt Stipte als bijlage 1 over. De klant weet dus precies welke zenders in HD worden doorgegeven en welke niet.

2.

Met de mededeling “Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven” wordt bedoeld dat als een zender bij Stipte in HD beschikbaar is, Stipte die dan ook 1:1 doorgeeft in HD. Het signaal voor de zenders wordt aangeleverd door en via het netwerk van KPN. Stipte spreekt in dit verband over “broadcast streams”. Niet iedere zender wordt in HD aan Stipte beschikbaar gesteld, aldus Stipte. Zo zijn zenders als ZDF of ARD in Duitsland wel in HD beschikbaar, maar krijgt Stipte het signaal niet in HD aangeboden op haar platform.

Omdat ook Stipte geen enkele verwarring wil laten ontstaan over haar reclame, heeft zij klager bij e-mail van 18 mei 2018 voorgesteld om voornoemde mededeling te wijzigen in:

"Wij zijn van mening dat als een zender bij ons in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven". (toegevoegd: “bij ons”.) Klager heeft bij e-mail van 21 mei 2018 geantwoord dat hij dit niet als een oplossing beschouwt. Stipte verwijst naar beide berichten, overgelegd als bijlage 2 bij het verweer.

 

Het oordeel van de Commissie

Door de tekst “Ook betaalt u niets extra voor TV-zenders in HD. Wij zijn van mening dat als een zender in HD beschikbaar is dat deze juist in HD moet worden doorgegeven. Alleen op die manier ervaart u de TV-programma's, zoals deze door de programmamakers bedoeld zijn” vestigt Stipte de aandacht op de aantrekkelijkheid van TV-zenders in HD. Daarbij is voor de gemiddelde consument niet voldoende duidelijk dat met de zinsnede “als een zender in HD beschikbaar is” alleen wordt gedoeld op zenders die bij Stipte in HD beschikbaar zijn, en niet op zenders zoals bijvoorbeeld ARD en ZDF, die volgens het verweer in elk geval in Duitsland in HD beschikbaar zijn, maar waarvan Stipte het signaal via het netwerk van KPN niet in HD aangeboden krijgt.

Dat elders in de folder een zenderoverzicht is opgenomen waarin bijvoorbeeld bij de zenders ARD en ZDF de vermelding HD ontbreekt, neemt bovenbedoelde onduidelijkheid niet weg. Weliswaar duidt dit overzicht erop dat men deze zenders als klant van Stipte niet in HD zal ontvangen, maar onvoldoende duidelijk is dat het al dan niet in HD ontvangen verband houdt met de vraag of Stipte zelf het signaal van een zender, die bijvoorbeeld in Duitsland wel in HD beschikbaar is, al dan niet via het netwerk van KPN in HD aangeboden krijgt. 

Gelet op het bovenstaande is de folder voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aanzien van de voordelen van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Voor wat betreft de zender Mezzo heeft Stipte niet weersproken dat zij hiervoor alleen de SD-signalen doorgeeft. De Commissie constateert dat Stipte in haar (bij het verweer overgelegde) e-mail van 18 mei 2018 aan klager heeft meegedeeld dat de mededeling in de folder dat de zender Mezzo in HD wordt uitgezonden onjuist is, nu de zender alleen beschikbaar is in SD, en dat de folder op dit punt zal worden aangepast. 

Waar in de folder staat: “Mezzo HD” gaat de uiting aldus gepaard met onjuiste informatie als bedoeld in artikel 8.2 aanhef NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap