Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een uiting op de website www.hyundai.nl, waarin onder meer staat:

“Aanbiedingen Hyundai IONIQ Hybrid

 TOT € 4.500 VOORDEEL

 (…) Daarom profiteer je nu bij Hyundai van de Zomer Upgrades. Zonder meerkosten stap je

 in een luxere uitvoering én je ontvangt ook nog € 1.000 zomerkorting! (…)

 Gratis Upgrade

 Op de Hyundai IONIQ Hybrid krijg je een upgrade van een i-Motion naar Comfort uitvoering

 t.w.v. € 3.500. (…)

 Zomerkorting

 Daarnaast ontvang je nu ook nog eens € 1.000 zomerkorting. (…) Jouw totale voordeel is

 maar liefst € 4.500!”

Onderin de uiting staat, in kleinere letters:

“Disclaimer

De Zomer Upgrades actie bestaat uit een vooraf geselecteerde gratis upgrade en/of € 1.000 zomerkorting. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 05-04-2018 tot en met 31-05-2018 met een uiterste registratiedatum van een maand na koopovereenkomst. Actie is geldig op geselecteerde voorraadmodellen. Op=op. (…)”

 

De klacht

Hyundai adverteert (op 23 mei 2018) nog steeds met de aanbieding van 4.500 euro voordeel op de IONIQ Hybrid, ‘zolang de voorraad strekt’. Op 11 mei 2018 bleek die voorraad echter al op te zijn. Een op die datum voor klager opgemaakte offerte, met daarin € 3.500,- upgrade voordeel en € 1.000,- zomervoordeel, kon niet waargemaakt worden omdat er geen voorraad meer was. Klager vindt het niet juist dat Hyundai reclame maakt voor een aanbieding waarvan bekend is dat die niet nagekomen kan worden.

 

Het verweer

De campagne geldt specifiek voor geselecteerde voorraadmodellen en op=op. Tijdens de campagne kunnen diverse modellen of versies uitverkocht raken. Dit is duidelijk in de actievoorwaarden vermeld. Omdat het voorraadmodellen betreft, is het mogelijk dat bij dealers op individuele basis gedurende de actie geen voorraad meer aanwezig is, terwijl collega-dealers nog wel voorraad hebben. Daarom is de actie niet voortijdig afgebroken. Het is aan de betreffende dealer hoe hij met deze situatie omgaat en het is aan de potentiële klant om te bekijken of het gewenste model auto bij een andere dealer nog wel aanwezig is. De klacht dat de aanbieding niet waargemaakt kon worden is volgens Hyundai ongegrond, omdat bij diverse Hyundai-dealers wel degelijk voorraad aanwezig was.

 

De repliek

In de uiting wordt niet duidelijk gemaakt dat het voorbehoud “op=op” geldt voor individuele dealers. Er mag daarom vanuit worden gegaan dat deze mededeling betrekking heeft op de landelijke voorraad. De offerte van de plaatselijke dealer van 11 mei 2018 kon niet worden voldaan omdat het betreffende type auto vanuit Hyundai Nederland niet meer leverbaar was. Hyundai toont niet aan dat op het moment van het uitbrengen van de offerte daadwerkelijk voorraad aanwezig was. De enkele mededeling in het verweer volstaat niet, aldus klager.

 

De dupliek

Hyundai adverteert voor alle dealers in Nederland. Dat op de website niet zichtbaar is bij welke dealer de geselecteerde voorraadmodellen zich bevinden is wellicht minder klantvriendelijk, maar maakt de actie niet fout, aldus adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

In de uiting op de website hyundai.nl adverteert Hyundai met voordeel tot € 4.500,- op “geselecteerde voorraadmodellen” van de Hyundai IONIQ Hybrid, met daarbij de mededeling “op=op”. Naar het oordeel van de Commissie zal de gemiddelde consument deze uiting zo begrijpen dat sprake is van een landelijke voorraad Hyundai actiemodellen, waaruit de verschillende Hyundai-dealers een auto kunnen betrekken om aan een klant te leveren totdat deze voorraad op is. In werkelijkheid, zo blijkt uit het verweer, geldt de actie op bepaalde modellen per individuele dealer en geldt het op=op voor de voorraad die de betreffende dealer beschikbaar heeft. Dat de aanbieding in deze beperkte zin moet worden uitgelegd, wordt in de uiting niet voldoende duidelijk gemaakt.

2.

Verder betwist klager dat er op het moment dat hij de bestreden uiting op de website van Hyundai zag, 23 mei 2018, nog actiemodellen voorradig waren, aangezien hem op 11 mei 2018 al was verteld dat de voorraad op was. Het had op de weg van Hyundai gelegen om tegenover de gemotiveerde betwisting door klager aannemelijk te maken dat op 23 mei 2018 sprake was van voldoende voorraad om de advertentie voor de actie te rechtvaardigen. Daarin is Hyundai niet geslaagd. De enkele, niet nader onderbouwde mededeling “dat wel degelijk voorraad aanwezig was”, is daartoe niet voldoende.

3.

Het voorgaande leidt tot het oordeel dat de uiting voor de gemiddelde consument onduidelijk is ten aanzien van een van de voornaamste kenmerken van de aangeprezen actie, te weten de beschikbaarheid, als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap