Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een video van adverteerder op Facebook. In de video van 44 seconden is te zien hoe men met behulp van de “MiniBrew” het bier bereidt. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe het bier gedronken wordt bij een etentje. In het filmpje verschijnen regel voor regel de volgende teksten beeldvullend (hieronder in het grote lettertype) en onder in beeld (het kleinere lettertype):  

“BREW YOUR OWN BEER

WITH THE MINIBREW

ORDER INGREDIENTS ON THE APP

TO MAKE YOUR FAVORITE BEER.

A KIT ARRIVES WITH EVERYTHING YOU NEED

TO BREW CRAFT BEER IN 3.5 HRS!

JUST FOLLOW THE DIRECTIONS ON THE APP

AND GET A PHONE NOTIFICATION WHEN YOUR BEER IS READY.

A PORTABLE KEG…

LETS BRING YOU THE PARTY ANYWHERE.

DISCOVER NEW BEERS…

AND PERFECT YOUR OWN CREATIONS.

SHARE WITH BEER LOVERS.”

 

De klacht

,De klacht wordt al volgt samengevat.

Klager vindt de uiting misleidend omdat daarin naar zijn mening de suggestie wordt gewekt dat wanneer men het ‘thuisbrouwpakket’ en de ingrediënten heeft, men met de MiniBrew in 3,5 uur zijn of haar eigen bier kan brouwen en het daarna meteen kan drinken. Volgens klager duurt het in werkelijkheid dan nog tussen de 5 dagen en 3 weken voordat het bier gedronken kan worden, omdat het bier na de bereiding nog moet gisten.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De Minibrew is geen simpel ‘thuisbrouwpakket’, maar een geavanceerd apparaat waarmee in 3,5 uur bier bereid kan worden. Onder ‘bereiding’ wordt verstaan: de ingrediënten in de machine doen, deze (doen) verhitten en laten afkoelen. Op verschillende plaatsen op de website www.minibrew.io van adverteerder kan men lezen dat het gistingsproces buiten de 3,5 uur bereidingstijd valt en dat gisting een natuurlijk proces is dat niet versneld kan worden.

Zo staat op de homepage onder het kopje “The only system that makes beer”: “… Craft 5 liter of professional quality beer every 3,5 hours (exc. fermentation).”

In de ‘FAQ’ (veelgestelde vragen) staat onder “How do i brew with the MiniBrew?: ”The MiniBrew system starts brewing for 4 hours and after fermentation of at least a week you can tap your own brewed craft beer straight from the SmartKeg.” Onder “How long does it take before i can drink my beer?” staat: “... Fermentation can take from a week up to several months depending on the recipe.” Ook in de informatieve teksten op de website, bijvoorbeeld in de ‘blogs’ met de titel “How to brew beer traditionally vs brewing beer with the MiniBrew” en “How to brew beer with the MiniBrew” staat duidelijk hoe lang het duurt voordat men het zelfgebrouwen bier kan drinken. Verder wordt bij het brouwen van bier vaak onderscheid gemaakt tussen het brouwen en het gisten, zo ook in het volgens adverteerder “wereldberoemde” boek How to Brew van John Palmer. Nu John Palmer – “een van de grootse bierbrouwgoeroes” -  net als adverteerder een onderscheid maakt tussen het brouwen en het gisten en op vergelijkbare wijze reclame maakt, begrijpt adverteerder niet hoe haar uiting misleidend zou kunnen zijn.

 

Het oordeel van de Commissie

In de uiting wordt getoond hoe men met de Minibrew bier kan bereiden, door onder meer ingrediënten te bestellen, te mengen en te wachten. Dit wordt ondersteund door de teksten “brew your own beer”, “a kit arrives with everything you need to brew craft beer in 3.5 hrs!” en “just follow the directions on the app and get a phone notification when your beer is ready.” Deze mededelingen wekken in onderling verband en samenhang de indruk dat het bier in 3,5 uur gereed is. Aan deze suggestie draagt bij dat vervolgens in de uiting getoond wordt hoe men aan tafel, bij een etentje met vrienden, het bier uit het bij de Minibrew behorende vaatje tapt en opdrinkt. In de uiting wordt op geen enkele manier verwezen naar het gistingsproces, en het gevolg daarvan: dat men pas na minimaal een aantal dagen (of soms kennelijk zelfs maanden) het bier kan drinken. Nu deze informatie achterwege blijft, wordt de gemiddelde consument op het verkeerde been gezet. Hij of zij zal door de uiting verwachten dat men ’s avonds het bier kan drinken dat eerder op die dag met de Minibrew bereid is.  

Het verweer van adverteerder dat er op de website duidelijk wordt vermeld dat het gistingsproces tijd in beslag neemt, treft geen doel, omdat de informatie over het tijdrovende gistingsproces zodanig essentieel is, dat deze direct in de uiting dient te zijn opgenomen en niet pas op de website. Evenmin kunnen de verschillende stappen in het bierbrouwproces als algemeen bekend worden verondersteld (zoals adverteerder lijkt te betogen), hetgeen ook geldt voor het boek van John Palmer en John Palmer zelf.

Blijkens het voorgaande is sprake van het verborgen houden van essentiële informatie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap