Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de televisiereclame voor NPO Start. Hierin zegt de voice-over onder meer:

“Op het nieuwe NPO Start kijk jij wat jíj wilt kijken, waar en wanneer jíj wilt.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

In de reclame wordt gezegd dat je met NPO Start kunt kijken waar je maar wilt. Dit is niet waar. In het buitenland zijn de uitzendingen van NPO niet te ontvangen, omdat rechtstreekse ontvangst in het buitenland verboden is. Nu de uitzendingen niet overal kunnen worden ontvangen, is de reclame misleidend.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

In de commercial voor NPO Start worden allereerst de breedte en de variëteit van het on demand en live online publieke-media-aanbod aangeprezen. Daarnaast benadrukt de zinsnede “waar je maar wilt” de vrijheid om via NPO Start onafhankelijk van een televisie in huis programma’s te kunnen bekijken, als je maar een device ter beschikking hebt. De commercial richt zich op het online bekijken van NPO-programma’s “wanneer en waar je maar wilt” binnen Nederland. De (al langer bestaande) mogelijkheid van online kijken heeft nooit betekend dat wereldwijd toegang bestaat tot alle programma’s van de NPO. Dat is een gegeven, vanwege het ontbreken van benodigde rechten. De campagne maakt dat niet anders en kan ook niet die verwachting wekken, aldus NPO. In het buitenland kunnen NPO-programma’s worden teruggekeken via de televisiezender BVN. De reguliere televisie-, radio- en onlinekanalen van de NPO richten zich uitsluitend op het publiek in Nederland.

 

Het oordeel van de Commissie

1.

Beoordeeld moet worden of de reclame waarin wordt gezegd “Op het nieuwe NPO Start kijk jij wat jíj wilt kijken, waar en wanneer jíj wilt” de indruk wekt dat met NPO Start ook in het buitenland NPO-programma’s kunnen worden bekeken, terwijl in werkelijkheid deze mogelijkheid alleen binnen Nederland bestaat.

2.

De Commissie volgt NPO niet in haar standpunt dat de beperking van het online bekijken van NPO-programma’s tot Nederland een algemeen bekend ‘gegeven’ is en dat de reclame voor NPO Start niet de verwachting wekt dat in dit ‘gegeven’ een wijziging komt. De zinsnede “op het nieuwe NPO Start kijk jij waar jíj wilt” kan bij de gemiddelde consument gemakkelijk de indruk wekken dat “waar jíj wilt” ook het bekijken van NPO-programma’s in het buitenland omvat. Ook in het geval de consument er wel mee bekend is dat – in ieder geval tot nu toe – in het buitenland geen toegang tot NPO-programma’s bestond, dan kan hij op basis van de reclame in de veronderstelling verkeren dat deze toegang bij “het nieuwe” NPO Start wel mogelijk is.

3.

Dat het nieuwe NPO Start uitsluitend is bedoeld voor het bekijken van NPO-programma’s op een device in Nederland, is belangrijke informatie die de gemiddelde consument nodig heeft om een geďnformeerd besluit te nemen over het al dan niet registreren bij NPO Start. Daarom dient de consument in de uiting op deze informatie attent gemaakt te worden. Nu dat niet is gedaan, is sprake van het ontbreken van essentiële informatie. Omdat de gemiddelde consument hierdoor ertoe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC), en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

4.

Op grond van het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap