Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een poster van de VPRO met onder meer de tekst: "lijntje in de lunchpauze?", met daaronder de afbeelding van een opgerold biljet van € 50,- waarmee men een streep wit poeder (blijkbaar cocaïne) kan opsnuiven. Hieronder wordt melding gemaakt van 'trees', een app waarmee men journalistieke inhoud kan luisteren.

 

De klacht

De uiting stimuleert het gebruik van harddrugs. Cafés doen er alles aan om harddrugs te verbannen, maar door de poster wordt dit dweilen met de kraan open.

 

Het oordeel van de voorzitter

Uit de uiting blijkt voldoende duidelijk dat deze niet is bedoeld om het gebruik van harddrugs te stimuleren, maar om de aandacht te vestigen op een app met journalistieke inhoud. Naar het oordeel van de voorzitter zal de uiting ook niet ertoe leiden dat meer harddrugs zullen worden gebruikt in cafés. Op grond van het voorgaande beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap