Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

Het betreft de websites van Kruidvat en Trekpleister voor zover in de webshops op deze websites Pampers Premium Protection Active Fit luiers maat 4 en maat 5 werden aangeboden met 50% korting.

 

De klacht

Klaagster heeft vanaf de ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) getracht de met 50% korting aangeboden luiers te kopen. Er bleek echter geen enkele voorraad te zijn. De voorraad is ook niet aangevuld gedurende de actie. De luiers blijken uit het assortiment gehaald te zijn. Klaagster acht het zorgelijk dat Kruidvat de luiers al minimaal 2,5 week aanbiedt zonder dat er voorraad is. De aanbieding met 50% korting is daarom misleidend.

 

Het verweer

Het hele assortiment van luiers van Procter & Gamble is gewijzigd. De lijn Pampers Active Fit luiers is daarbij uit het assortiment gehaald. Adverteerder heeft voor de aanwezige voorraad besloten deze met 50% korting af te prijzen. Het verloop van de online voorraad is lastig te bepalen en daarom heeft adverteerder voor alle zekerheid de online afbeeldingen van de actie verwijderd.

 

Het oordeel van de voorzitter

1)  Klaagster heeft onweersproken gesteld dat het vanaf de ingangsdatum van de actie (20 juni 2018) niet mogelijk bleek de in de uitingen bedoelde luiers met 50% korting te kopen. Er bleek geen enkele voorraad van deze luiers te bestaan. De voorraad is ook niet aangevuld gedurende de actie. Desalniettemin heeft de actie, naar klaagster eveneens onweersproken heeft gesteld, 2,5 week online gestaan. Adverteerder stelt dat het verloop van de online voorraad "lastig te bepalen" is, maar heeft dit verder niet onderbouwd.

2)  De voorzitter oordeelt op grond van het voorgaande dat zich hier blijkbaar de situatie voordoet dat adverteerder producten met korting aanbiedt zonder te vermelden dat er een gegrond vermoeden bestaat dat zij gedurende de looptijd van de actie deze producten niet kan leveren. Dit dient te worden beschouwd als onder alle omstandigheden misleidende reclame in de zin van nummer 5 van de bij artikel 8.5 behorende bijlage 1 (lokkertjes). Om die reden is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van hetgeen hiervoor is vermeld, heeft adverteerder gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap