Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een reclamefolder van Op=Op Voordeelshop waarin enkele varianten Robijn wasverzachter zijn afgebeeld met de vermelding: "63% goedkoper!", "1.49 Elders 3.99 p.st" en "3 voor 4,-". Verder staat in de uiting: "Robijn Wasverzachter Diverse varianten 750 ml".
 

De klacht

In de folder staat dat drie flessen Robijn wasverzachter € 4,- kosten. In de winkel bleken drie flessen echter € 7,- te kosten waardoor klager geen gebruik kon maken van de aanbieding. Men kan slechts specifieke soorten Robijn wasverzachter voor € 4,- kopen. In de folder staat echter geen beperking. Hierdoor is sprake van misleidende en onrechtmatige reclame.

 

Het verweer

Adverteerder koopt veelal partijen en daarom gebeurt het dat binnen een bepaalde range verschillende prijzen voor producten gehanteerd worden. Adverteerder heeft in dit geval een aantal varianten Robijn wasverzachter in de aanbieding, vandaar dat in de uiting wordt gesproken over "diverse varianten". Adverteerder acht dit niet heel erg ingewikkeld en heeft nog nooit gehoord dat iemand dit niet begrijpt.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter begrijpt dat adverteerder "diverse varianten" Robijn wasverzachter verkoopt, maar dat slechts op bepaalde varianten "3 voor 4,-" van toepassing is. Dit blijkt onvoldoende uit de bestreden reclame-uiting. Men zou immers de uiting ook in deze zin kunnen opvatten dat "3 voor 4,-" geldt voor de diverse varianten die adverteerder te koop aanbiedt. Uit de advertentie had dienen te blijken dat in feite sprake is van een vanafprijs. Dat adverteerder zelf de uiting voldoende duidelijk vindt, neemt niet weg dat de gemiddelde consument, waarvan in dit geval dient te worden uitgegaan, door het ontbreken van de vermelding dat het een vanafprijs is niet over alle essentiële informatie beschikt die hij nodig heeft om een geďnformeerd besluit over een transactie te nemen. Hierdoor is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de voorzitter van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter

Op grond van het bovenstaande heeft adverteerder gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te (doen) maken.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap