Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

Het betreft een uiting (“banner”) op Facebook, die de volgende tekst bevat:
“Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut

Nu met €200,- korting

Alleen deze maand geldig

Bereken nu >>”

Wanneer men op de banner klikt, wordt een 9 seconden durend filmpje gestart. Daarin wordt aan de hand van een aantal vragen en antwoorden (globaal) gesimuleerd hoe de berekening van de kosten plaatsvindt. De (3) vragen en antwoordopties die in beeld verschijnen zijn:

“Ben je op zoek naar een alarmsysteem voor een woning of een bedrijf?
 woning

 bedrijf  

 

Wat voor type woning heb je?

- huis

- appartement

 

Is dit je hoofdverblijf?

 - ja

 - nee”.

Tijdens de gehele video staat boven in beeld: “Verisure smart alarms Bereken de prijs van jouw alarm.” De video eindigt met een afbeelding van de hierboven beschreven banner. Wanneer men op de knop “Bereken nu” van de banner klikt, wordt men doorgeleid naar de website van verweerder.  

Onder het getoonde filmpje staat (voor zover relevant voor de klacht):
“[…] Regel het snel, makkelijk en veilig online. Binnen 60 seconden.”

 

De klacht

De klacht wordt als volgt samengevat.

Klager maakt bezwaar tegen de uiting omdat daaruit volgt dat je direct de kosten kunt berekenen voor een alarmsysteem. Dit is volgens klager onjuist: Hij heeft de website van Verisure bezocht. Daar moest een telefoonnummer ingevuld worden en krijg je “geen kostenplaatje”, wat je volgens klager ook invult op de website. Een medewerker van Verisure neemt vervolgens telefonisch contact op om een afspraak te maken voor een huisbezoek, en dan wordt de offerte opgesteld, aldus klager.

 

Het verweer

Het verweer wordt als volgt samengevat.

De onderhavige uiting is geen reclame in de zin van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Het is niet de bedoeling van verweerder om bezoekers van de website te misleiden. Niettemin heeft verweerder de tekst gewijzigd zodat niet langer wordt vermeld dat de prijs van een alarmsysteem binnen één minuut kan worden ontvangen.

 

Het oordeel van de Commissie

1. Verweerder stelt zich primair op het standpunt dat geen sprake is van reclame. Onder reclame wordt verstaan: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een verweerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. In het onderhavige geval gaat het om een banner, waarin het publiek wordt aangemoedigd (“Bereken nu”) om de kosten van een alarmsysteem te berekenen, waarbij € 200,- korting wordt beloofd. Dit is een openbare directe dan wel indirecte aanprijzing van het alarmsysteem van Verisure. Gelet hierop wordt het verweer dat geen sprake is van reclame, verworpen.

2. In de banner staat “Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut”. Met deze mededeling en met het stappenplan dat daarop volgt in de video, wordt onmiskenbaar de suggestie gewekt dat men direct als men de vragen heeft beantwoord (wat kennelijk binnen 1 minuut zou kunnen) een berekening van de kosten of zelfs een offerte ziet voor een alarmsysteem van verweerder. Volgens klager volgt na het zien van de banner, noch het bezoeken van de website een directe berekening van de kosten voor het alarmsysteem. Niet weersproken is dat de daadwerkelijke  berekening pas plaatsvindt na een telefonische afspraak en een huisbezoek, waarna (de medewerker van) Verisure de kosten voor het alarmsysteem berekent. Van een directe berekening (“bereken nu”) door de consument, dan wel een berekening “binnen één minuut” is daarom geen sprake: er zit geruime tijd tussen het moment dat de consument de banner ziet en/of de vragen op de website invult en het moment dat hij of zij een berekening (uitgevoerd door Verisure) van de kosten onder ogen krijgt. De teksten “Bereken nu jouw alarmsysteem binnen 1 minuut” en “bereken nu”, zijn daarom onjuist in de zin van artikel 8.2 NRC. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen (bijvoorbeeld door de website van adverteerder te bezoeken), dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap