Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

Het betreft de bedrijfsnaam tekst “Lucky Duck International B.V.” op de vrachtauto van adverteerder. Blijkens het verdere opschrift op de vrachtauto handelt adverteerder in eend-, varkens- en kipproducten.

 

De klacht

Klaagster acht de bedrijfsnaam “Lucky Duck International B.V.” in strijd met de artikelen 2 en 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), nu de eenden, voordat zij tot voedselproducten worden verwerkt, "een vreselijk leven" hebben gehad en "een gruwelijke dood" sterven.

 

Het oordeel van de voorzitter

De klacht is gericht tegen de bedrijfsnaam van adverteerder op een vrachtauto. Een bedrijfsnaam kan - buiten de situatie van sponsoring waarvan hier geen sprake is - eventueel een afzonderlijke aanprijzing inhouden en om die reden onder de definitie vallen van reclame in de zin van artikel 1 NRC. Deze situatie doet zich hier niet voor. De voorzitter acht de vermelding "Lucky Duck International B.V.” een fantasienaam waarbij het te ver gaat om deze naam aldus uit te leggen dat de producten van adverteerder zouden voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van dierenwelzijn. Om die reden beslist de voorzitter als volgt.

 

De beslissing van de voorzitter  

Gelet op het bovenstaande wijst de voorzitter de klacht af.

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap