Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de website www.getdowncafe.nl. Een van de rubrieken op deze website betreft ‘Alcoholist van de week’. Er staat onder meer:

 

‘(…)

Je was bezopen en vond het fijn…

Maar zoals bij elke avond

Kan er maar één,

het meest dronken zijn’

 

‘Sta jij hiernaast op de foto?

GEFELICITEERD!!

Dan ben je zojuist gebombardeerd

tot Alcoholist van de Week!’.

 

‘Naast deze geweldige benaming

Krijg je van ons als eerbetoon ook

Nog eens een gratis drankje + entree!

(…)’.

 

Een kopie van de uiting is aan deze beslissing gehecht.

 

De klacht

 

Klager meent dat adverteerder met de rubriek ‘Alcoholist van de week’ jongeren aanspoort tot excessief drinken. Ook beloont adverteerder dit gedrag door jongeren gratis drank en entree aan te bieden. Dit is strijd met de Reclamecode voor Alcholhoudende Dranken (RVA).

 

Het verweer

 

De Commissie vat het verweer als volgt samen. Met de rubriek ‘Alcoholist van de week’ wordt een cafébezoeker beloond met een gratis drankje vanwege het cafébezoek. De cafébezoeker heeft de keuze uit bier, wijn of fris en kan dus ook kiezen voor frisdrank. Adverteerder merkt op dat hij de rubriek ‘Alcoholist van de week’ heeft veranderd in ‘Partyganger van de week’.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1) De rubriek ‘Alcoholist van de week’ mist de in artikel 1 RVA voor­ge­schre­ven terug­houdendheid in reclame voor alcoholhoudende drank. De benaming ‘alcoholist’ duidt reeds op overmatige alcoholconsumptie evenals de zinsnede ‘er kan er maar één het meest dronken zijn’. De Commissie acht de gewraakte uiting dan ook in strijd met ar­tikel 1 RvA.

 

2) Reclame voor alcoholhoudende drank mag, voor zover hier relevant, niet in strijd zijn met de goede smaak en het fatsoen. Bij de beantwoording van de vraag of een reclame-uiting in strijd is met criteria zoals de goede smaak en het fatsoen stelt de Commissie zich terughoudend op, gelet op het subjectieve karakter van die criteria. Met inachtneming van deze terughoudendheid acht de Commissie in het onderhavige geval de grens van het toelaatbare overschreden. Hierbij neemt zij in overweging dat adverteerder met zijn rubriek ‘Alcoholist van de week’ een onderscheiding en een prijs koppelt aan, blijkens het voorgaande, onverantwoorde alcoholconsumptie.

 

3) Voorts acht de Commissie het adverteren met ‘een gratis drankje’ in strijd met artikel 20 RvA dat bepaalt dat het gratis aanbieden van alcoholhoudende drank aan particulieren niet is toegestaan. Dat de ‘Alcoholist van de week’ ook voor - gratis -frisdrank kan kiezen, doet aan het vorenstaande niet af nu duidelijk een verband met de consumptie van alcoholhoudende drank wordt gelegd.

 

De beslissing

 

Gelet op het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met de artikelen 1, 5 en 20 RVA. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame temaken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap