Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De klacht

 

Het betreft een klacht tegen een reclame-uiting van adverteerder in de Trompetter van 12 maart 2010, waarin een auto te koop wordt aangeboden onder vermelding van het motorvermogen in “pk”. Klager acht het voorgaande in strijd met artikel 1 Code voor Personenauto’s (CVP).

 

Het verweer

 

Afzender heeft niet op de klacht gereageerd.

 

Het oordeel van de voorzitter

 

De voorzitter heeft besloten gebruik te maken van zijn bevoegdheid neergelegd in artikel 12 lid 1 aanhef en onder a van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van Beroep, inhoudende dat de voorzitter een klacht kan toewijzen indien degene die tegen wie de klacht is gericht geen gebruik heeft gemaakt van de gelegenheid schriftelijk verweer te voeren en de voorzitter van oordeel is dat de klacht de Commissie aanleiding zal geven een onderhandse aanbeveling te doen.

 

Vooropgesteld wordt dat de Code voor personenauto’s alleen op nieuwe auto’s van toepassing is. Dat brengt mee dat de onderhavige klacht, die betrekking heeft op een advertentie voor tweedehandsauto’s, ten onrechte op artikel 1 CVP is gebaseerd. Dat brengt echter niet mee dat geen enkel belang zou toekomen aan de door klager ingeroepen bepaling. Deze bepaling is immers gebaseerd op Europeesrechtelijke regelingen die ook voor reclame-uitingen voor gebruikte auto’s gel­den en die in de Nederlandse wet zijn opgenomen, waaronder de Metro­logiewet. Ingevolge artikel 2 van deze wet zijn voor grootheden meeteenheden vastgesteld en is het op grond van artikel 22 van die wet verboden een grooteenheid uit te drukken in een andere meeteenheid dan de meeteenheid die krachtens artikel 2 van de wet is vastgesteld. De krachtens de Metrologiewet vastgestelde (afgeleide) meeteenheid voor vermogen is de Watt, zoals bepaald in artikel 5  lid 2 van het Meeteenhedenbesluit 2006. Derhalve is een adverteerder op grond van de wet verplicht óók in een reclame-uiting voor tweedehands auto’s het motorvermogen in Watt uit te drukken.

 

Aangezien klager onweersproken heeft meegedeeld dat in de bewuste advertentie een auto te koop wordt aangeboden onder vermelding van het motorvermogen in “pk” en niet in kilowatts (kW), heeft adverteerder in strijd met voornoemde wettelijke bepalingen, en derhalve in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) gehandeld.

 

De beslissing

 

Adverteerder heeft in strijd met artikel 2 NRC gehandeld en de voorzitter beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap