Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan de “Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Wassenaar” gerichte uiting van “07-06” waarin ter zake van het product “Office 10, Ned, Win, Web Applicatie” tweemaal een totaalbedrag van € 296,91 is vermeld. In de uiting staat onder meer: “Betaling binnen 14 dagen ov.v van uw Klantnummer”. Voorts is in kleinere letters onder meer vermeld:

“Op deze aanbieding zijn onze Algemene Voorwaarden die op de achterzijde zijn vermeld van toepassing”.

 

De klacht

 

Deze reclame heeft de lay out van een factuur. De kleine letters worden over het hoofd gezien en pas in de tweede regel wordt er gesproken over een aanbieding.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Ingevolge artikel 8.5 juncto bijlage 1, punt 20 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is de volgende wijze van reclame maken onder alle omstandigheden misleidend:

“Reclamemateriaal voorzien van een factuur of een soortgelijk document waarin om betaling wordt gevraagd, waardoor bij de consument de indruk wordt gewekt dat hij het aangeprezen product al heeft besteld terwijl dat niet het geval is”.

 

De onderhavige uiting, waarin een klantnummer en een bezorgmethode zijn vermeld en waarin tweemaal staat: “Betaling binnen 14 dagen”, lijkt naar het oordeel van de Commissie in zodanige mate op een factuur, dat bij de gemiddelde ontvanger gemakkelijk de onjuiste indruk kan ontstaan dat de uiting betrekking heeft op een betalingsverplichting ter zake van een reeds besteld product, te weten het in de uiting genoemde product. 

De in verhouding tot de rest van de uiting zeer klein gedrukte tekst:

“Op deze aanbieding zijn onze Algemene Voorwaarden die op de achterzijde zijn vermeld van toepassing. Bij acceptatie van deze aanbieding vragen wij u het bedrag binnen 14 dagen bij te schrijven op rekeningnummer 5138423 t.n.v. Office Business Company Service B.V. te Amsterdam o.v.v. uw referentienummer zodat wij de levering kunnen garanderen” doet aan die onjuiste indruk niet althans onvoldoende af.

 

Gelet op het bovenstaande acht de Commissie de uiting misleidend als bedoeld in artikel 8.5 juncto bijlage 1, punt 20 NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Gelet op de ernst van de misleiding heeft de Commissie besloten het secretariaat van de Stichting Reclame Code opdracht te geven de uitspraak als “Alert” te verspreiden

-dat wil zeggen- er voor te zorgen dat de uitspraak onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.   

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal de uitspraak als “Alert” laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap