Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een aan klager geadresseerde fax waarin onder het kopje “ ZoekT!p” onder meer staat:

www.zoekktip.com Uw vermelding kosteloos plaatsen!

 Vermelding NAW-gegevens (…..) onder regio naar keuze op www.zoektip.com”.

 

 

De klacht

 

De uiting is om de volgende twee redenen misleidend:

1.

Anders dan wordt gesuggereerd, wordt er geen advertentie geplaatst op www.zoektip.com, maar op www.zoektip.eu.

2.

In grote letters is vermeld: “kosteloos”. Bovendien staat daaronder:

“Voor de basisplaatsing zijn de abonnementskosten geheel gratis!”.

Onderaan de uiting staat echter in zeer kleine en bij een fax onleesbare letters:

“U betaalt slechts de eenmalige opmaakkosten van honderdnegenennegentig Euro”.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

Met betrekking tot de verschillende door klager aangevoerde argumenten overweegt de Commissie het volgende.

 

 

 

Ad 1.

Adverteerder heeft niet weersproken dat er -anders dan in de uiting wordt gesuggereerd- geen advertentie wordt geplaatst op www.zoektip.com, maar op www.zoektip.eu. Gelet daarop gaat de uiting gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de aard van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder a van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Ad 2.

Ingevolge artikel 8.5 juncto bijlage 1, punt 19 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) is de volgende wijze van reclame maken onder alle omstandigheden misleidend:

“Een product als “gratis”, “voor niets”, “kosteloos” en dergelijke omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te nemen dan wel dit te laten bezorgen”.

Aangezien in het onderhavige geval opmaakkosten van € 199,- moeten worden betaald,  dient de consument iets anders te betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te nemen dan wel te laten bezorgen. Gelet hierop acht de Commissie de gewraakte uiting, waarin gesproken wordt over het “kosteloos plaatsen” van “Uw vermelding”, misleidend als bedoeld in artikel 8.5 juncto bijlage 1, punt 19 NRC en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.     

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap