Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

 

Het betreft een aan klager gezonden en geadresseerde brief.

Links bovenin de brief staan vermeld de datum van de brief, klantnummer,  vervaldatum (14 dagen (24-11)) en bezorgmethode (post).

 

Hieronder staat:

 

Produktomschrijving           Aantal   Item           Productcode         Bedrag euro

Office 11, Ned, Win Index         1      Software         356436            € 249,95

 

                                                                                              Subtotaal:       € 249,95

                                                                                              BTW 19%:      €   47,49

 

                                                                                   Totaal te voldoen:    € 297,44

 

                                                                                   Betaling binnen 14 dagen o.v.v. uw klantnummer.

 

Hiernaast staat, in kleinere letters:

“Op deze aanbieding zijn onze Algemene Voorwaarden die op de achterzijde zijn vermeld van toepassing. Bij acceptatie van deze aanbieding vragen wij u het bedrag binnen 14 dagen bij te schrijven op rekeningnummer 66.381.58 t.n.v. PC Office Service B.V. te Arnhem o.v.v. uw klantnummer zodat wij de levering kunnen garanderen.”

 

Hieronder staat in een kader nogmaals vermeld “Totaalbedrag incl. btw € 297,44”.

Op de achterzijde van de brief staan de Algemene Voorwaarden van adverteerder vermeld.

 

De klacht

 

De uiting lijkt op een factuur voor een besteld product. Klager heeft echter niets besteld en is, ondanks de vermelding van een klantnummer, geen klant van adverteerder.

 

Het oordeel van de Commissie

           

De Commissie is van oordeel dat in de uiting, gelet op de opmaak – met name de in het oog springende vermelding op enkele plaatsen van een 'totaalbedrag' en een specificatie hiervan – de indruk wordt gewekt dat de geadresseerde voor een door hem gedane aankoop het in de uiting vermelde bedrag verschuldigd is. Ook het feit dat een klantnummer wordt genoemd en de in een dergelijk geval gebruikelijke mededeling “Betaling binnen 14 dagen” wekken de indruk dat het gaat om een factuur voor een door geadresseerde besteld product. De in kleine letters opgenomen tekst, waarin onder meer staat dat het een aanbieding betreft, neemt deze indruk onvoldoende weg.

 

Op grond van artikel 8.5 van de Nederlandse Reclame Code (NRC), in verbinding met punt 20 van de in artikel 8.5 genoemde bijlage 1 van de NRC, is deze wijze van reclame maken onder alle omstandigheden misleidend. Gelet hierop is de uiting oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

            Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap