Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De reclame-uiting

 

Het betreft een aan klager gerichte e-mail met als afzender info@sintprijsvraag.nl en als onderwerp: ‘Gefeliciteerd met je prijs!’.

 

De klacht

 

Klager moest, om de gewonnen prijs te ontvangen, € 6,- tot € 21,- verzendkosten betalen. Klager acht de uiting om die reden misleidend.

 

Het verweer van VistaPrint

 

Dit verweer luidt – samengevat – als volgt.

 

VistaPrint stelt zich in de eerste plaats op het standpunt dat de klacht met betrekking tot VistaPrint niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, nu de uiting niet van haar afkomstig is.

 

Voor het overige stelt VistaPrint zich op het standpunt dat de reclame-uiting niet van misleidende aard is. Zij licht de campagne nader toe en voert aan dat onderaan de afbeelding in de e-mail de zin: “Je betaalt slechts de verzendkosten aan VistaPrint” staat en dat aldus duidelijk uit de e-mail blijkt dat er verzendkosten in rekening worden gebracht.

 

Gelet op het voorgaande is er volgens VistaPrint geen sprake van misleidende reclame.

 

Het verweer van eFuture

 

eFuture betwist dat de reclame-uiting misleidend is. Doordat de verzendkosten nadrukkelijk worden genoemd, is de consument vrij om te beslissen om het artikel wel of niet te bestellen.

 

Voorts noemt eFuture verschillende aanpassingen die in de campagne zijn verwerkt en enkele adviezen die zij aan VistaPrint heeft gegeven met betrekking tot verdere toekomstige eventuele gezamenlijke acties.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Nu voldoende aannemelijk is geworden dat zowel VistaPrint als eFuture zijn betrokken bij de onderhavige reclame-uiting, dienen deze partijen in deze zaak beide te worden beschouwd als adverteerders. Derhalve zijn zij beide verantwoordelijk voor de uiting.

 

In de gewraakte reclame-uiting wordt, reeds in het onderwerp, meegedeeld dat een prijs is gewonnen. De e-mail vangt aan met de tekst:

“Gefeliciteerd!

Je bent de winnaar van een Sint de film cadeau artikel, aangeboden door Vistaprint! Je kan deze GRATIS bestellen via de website van vistaprint.nl”.

Direct onder de tekst staat, boven een afbeelding van verschillende ‘prijzen’ een link met de tekst: “Klik hier om je cadeau artikel te bestellen”

 

Gebleken is echter dat, om de prijs te ontvangen, verzendkosten dienen te worden betaald.

 

Aldus wordt naar het oordeel van de Commissie de bedrieglijke indruk gewekt dat de ontvanger een prijs heeft gewonnen, terwijl aan het in aanmerking komen voor de prijs kosten zijn verbonden, hetgeen op grond van artikel 14.2 in combinatie met het bepaalde in bijlage 2 onder punt 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) wordt aangemerkt als agressieve reclame. Agressieve reclame is oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Dat in de e-mail wordt gewezen op de verzendkosten, neemt de strijdigheid met de genoemde bepalingen niet weg en leidt derhalve niet tot een ander oordeel.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande is de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt verweerders aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap