Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

 

Het betreft een advertentie op de website van adverteerder waarin een uitnodiging tot aankoop wordt gedaan voor een hotelreis van 24 dagen naar Tanzania, Botswana en Zimbabwe. In de uitnodiging tot aankoop wordt vermeld dat bij de prijs van de reis een retourvlucht is inbegrepen. Daarnaast staat in de uitnodiging:

“Exclusief: tax, (…)

Tax- luchthavenbelastingen, veiligheidstoeslagen en de brandstoftoeslagen. We kunnen als touroperator helaas geen vaste prijs opnemen omdat regeringen, airlines en luchthavens dagelijks veranderingen doorvoeren. Reken op minimaal 350 pp. Eventuele meerprijs wordt verrekend zo´n 6 weken voor vertrek als de tickets worden geprint.”

 

De klacht

 

Adverteerder rekent een apart bedrag voor vliegtuigtax en brandstoftoelagen terwijl deze bedragen bij de reissom inbegrepen zouden moeten zijn.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In artikel IV sub 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) staat dat aanbieders in hun uitnodigingen tot aankoop gehouden zijn tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. In sub 2 is vermeld dat voor aanbieders van vluchten eveneens geldt dat gelijktijdig met de vermelding van de inclusiefprijs van de vlucht de kostenelementen waaruit deze prijs is opgebouwd, te weten belastingen, luchthavengelden en andere toeslagen voor veiligheid of brandstof moeten worden gespecificeerd.

 

Adverteerder hanteert een aanzienlijk bedrag van minimaal 350,-- per persoon voor tax- luchthavenbelastingen en veiligheids- en brandstoftoeslagen. Deze kosten zijn niet nader gespecificeerd. Gelet hierop is niet voldaan aan artikel IV sub 2 RR .

 

De beslissing

 

Gelet op het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting in strijd met artikel IV sub 2 RR en beveelt zij adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap