Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een folder waarin onder meer staat: “Onbeperkt trainen € 15,95 per maand”.

 

De klacht

 

De in de folder genoemde prijs is alleen juist indien een jaar vooruit wordt betaald. Indien men per maand betaalt, bedraagt de prijs € 16,95 per maand. Dit blijkt niet uit de folder.

Klager acht de reclame-uiting op grond van het voorgaande misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder stelt dat de in de uiting genoemde prijs juist is, nu dit het bedrag is dat men daadwerkelijk voor het fitnessabonne­ment betaalt bij betaling per jaar. Indien voor een andere betalingsfrequentie wordt gekozen, brengt adverteerder weliswaar kosten in rekening, maar blijft de abonnementsprijs gelijk. Deze kosten worden duidelijk genoemd voordat het abonnement wordt afgesloten.

 

De reactie van klager

 

Klager handhaaft zijn klacht.

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is van oordeel dat de Commissie de klacht zal toewijzen. Hij overweegt daartoe het volgende.

Vaststaat dat men bij betaling per jaar bij adverteer­der een fitnessabonnement kan afsluiten zonder dat bijkomende kosten zijn verschuldigd. In de uiting wordt echter een bedrag per maand genoemd zonder verwijzing naar bijkomende kosten indien voor maandelijkse beta­ling wordt gekozen. Door het ontbreken van deze informatie in combinatie met het genoem­de maandbedrag, wordt de onjuiste indruk gewekt dat men ook bij betaling per maand geen bij­komende kosten is verschuldigd.

Blijkens het voorgaande is sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de ge­middelde consument hierdoor ertoe gebracht zou kunnen worden een besluit over een trans­actie te nemen, dat hij anders niet zou hebben genomen. Om die reden is de uiting mislei­dend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing van de voorzitter  

 

Op grond van het voorgaande acht de voorzitter de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. De voorzitter beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap