Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden uiting

 

Het betreft een aan klager gezonden uiting, blijkens welke uiting klager een prijs zou hebben gewonnen en waarin hij benaderd wordt voor “Het vastleggen van het tijdstip van prijsoverdracht op 27-1-2011”.

 

De klacht

 

Medio januari 2011 kwam klager in contact met anderen, die precies dezelfde uiting  hadden ontvangen. Zij deelden klager mee dat in het televisieprogramma Radar, uitgezonden in november 2010, aan deze uiting aandacht was besteed en dat het advies van Radar zou zijn geweest om niet van het in de uiting gedane aanbod gebruik te maken, omdat het zou gaan om “een verkooptrip van dit bedrijf”, aldus klager. Er zou geen geld worden uitgekeerd, maar door middel van “agressieve verkooptrucs” zou getracht worden om aan de deelnemers van de busreis goederen te verkopen.  

Klager acht het misleidend mensen ertoe te bewegen zich aan te melden voor een dergelijke busreis, door hen te doen geloven dat ze een prijs hebben gewonnen.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager heeft gemotiveerd uiteengezet dat zij de uiting niet heeft ontvangen omdat zij een prijs zou hebben gewonnen van “de firma Gewinn-Service”, welke prijs haar om “onbekende redenen (…) niet uitbetaald” is, zoals in de uiting staat, maar dat in werkelijkheid sprake is van de aanprijzing van een busreis van één dag, gedurende welke reis getracht wordt goederen aan de deelnemers te verkopen.

Tegen de klacht is geen verweer gevoerd, zodat de Commissie ervan uitgaat dat het door klager gestelde juist is.  

 

Blijkens het voorgaande is in de uiting onduidelijke informatie verstrekt als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. 

 

De beslissing

 

Op grond van het hierboven overwogene acht de Commissie de uiting misleidend en in strijd met artikel 7 NRC.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap