Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft de volgende uitingen:

a)    een televisiecommercial, waarin de huur van een Mercedes Sprinter bij Bo-rent als hulpmiddel bij een verhuizing wordt aangeprezen;

b)    de aanprijzing van de MB Sprinter met laadklep als de ideale ‘mover’ op de webpagina http://autoverhuur.borent.nl ;

c)    de folder Bo-rent Autoverhuur.

 

 

De klacht

 

De tarieven van de te huren auto’s worden exclusief btw vermeld. Dat is misleidend voor particulieren.

 

Het verweer

 

Adverteerder is gespecialiseerd in het verhuren van onder meer auto’s aan vooral de zakelijke klant. Ook bestaat voor particulieren de mogelijkheid bij Bo-rent te huren. Op het promotiemateriaal, de websites en prijsopgaves van adverteerder staat duidelijk dat de vermelde prijzen exclusief btw zijn. Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Reclame Code Commissie (in dossier nummer 2010/00241) heeft adverteerder het foldermateriaal en de website aangepast. In de folder staan de prijzen zowel inclusief als exclusief btw en op de website (autoverhuur.borent.nl) heeft de klant de keuze de prijzen in- of exclusief btw te laten tonen.

 

Het oordeel van de voorzitter

De voorzitter is, ook na het gevoerde verweer, van oordeel dat de klacht de Reclame Code Commissie (verder: de Commissie) aanleiding zal geven een aanbeveling te doen. Hij overweegt daartoe het volgende.

 

Ad a)

In de bestreden televisiecommercial is een bestelbus van adverteerder te zien waarop de huurprijs wordt aangeduid met “€ 50,- per dag”. Niet valt te lezen of daaronder staat “exclusief btw”. Op grond van het verweer en de onder b en c genoemde uitingen is echter komen te staan dat in de op de bestelbus vermelde huurprijs geen btw is begrepen. De voorzitter verwijst naar de beslissing van de Commissie van 8 april 2010 in dossier 2010/00241, waarin is overwogen dat een dergelijke prijsvermelding exclusief btw met betrekking tot goederen die (mede) aan particulieren worden aangeboden, zoals in het onderhavige geval, in strijd is met artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en daarmee in strijd met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

Ad b)

In de bestreden uiting op de website wordt de huurprijs van de MB Sprinter met laadklep aangeduid met “99,- per dag/ex.btw”. Op dezelfde gronden als onder Ad a) weergegeven, acht de voorzitter de onderhavige uiting in strijd met artikel 2 NRC. Dat elders op de website de verhuurprijzen ook inclusief btw (kunnen) worden getoond, zoals door adverteerder is aangevoerd, leidt niet tot een ander oordeel.

 

Ad c)

Op de voorzijde van de door klager overgelegde folder met de kop “Bo-rent Autoverhuur De …goedkoopste!” zijn verschillende auto’s afgebeeld met daarop (in groot formaat) een aanduiding van de huurprijs per dag “exclusief btw”. Weliswaar worden op de achterzijde van de folder de huurprijzen van de auto’s zowel exclusief als inclusief btw vermeld, maar dit neemt naar het oordeel van de voorzitter de strijdigheid van de voorzijde van de folder met artikel 38 van de Wet op de Omzetbelasting en daarmee artikel 2 NRC onvoldoende weg.

 

De beslissing van de voorzitter  

 

Gelet op het vorenstaande acht de voorzitter de bestreden reclame-uitingen in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC en beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap