Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisiereclame.

Daarin zegt een conducteur in een trein onder meer:

“NS heeft iets nieuws. Weekend Vrij. Daarmee kun je voor € 40,- per maand vrij reizen in het weekend, ideaal voor concertgangers bijvoorbeeld”

en tegen het zangduo Nick en Simon, dat hij niet als zodanig herkent:

“dan zou ik toch eens zo’n Weekend Vrij abonnement overwegen”.

Door de voice-over wordt vervolgens gezegd:

“Weekend Vrij van NS, voor € 40,- per maand vrij reizen in het weekend”;   

“Naast Weekend Vrij zijn er nog vijf voordeel abonnementen” en

“Ontdek je eigen voordeel op ns.nl”.  

 

De klacht

 

Het Weekend Vrij abonnement wordt aangeboden voor € 40,- per maand, waardoor gesuggereerd wordt dat het abonnement voor een maand kan worden aangegaan. Het blijkt echter dat dit abonnement voor een jaar moet worden afgesloten. 

 

Het verweer

 

De klacht is gemotiveerd weersproken.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de uiting wordt met betrekking tot “Weekend Vrij” gezegd dat men daarmee voor

€ 40,- per maand vrij kan reizen in het weekend en dat het gaat om een abonnement. Er wordt  gesproken over een “Weekend Vrij abonnement” en gesteld wordt: “Naast Weekend Vrij zijn er nog 5 voordeel abonnementen”, hetgeen er ook op duidt dat “Weekend Vrij” een abonnement betreft.

Naar het oordeel van de Commissie duidt het woord “abonnement” erop dat indien men op het aanbod ingaat, men voor langere tijd een verplichting aangaat, en ligt in de onderhavige uiting niet de suggestie besloten dat men het product Weekend Vrij voor  een maand kan afnemen, ook al wordt de prijs per maand genoemd. Blijkens de informatie op www.ns.nl, naar welke website in de televisiereclame in gesproken woord en in beeld wordt verwezen en waarvan bij het verweer afdrukken zijn overgelegd, wordt Weekend Vrij op jaarbasis afgesloten. Dat deze voorwaarde niet uitdrukkelijk in de uiting is vermeld, betekent niet dat de uiting in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.  

 

De beslissing

 

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap