Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uitingen

 

Het betreft;

1.

Een televisiereclame waarin onder meer wordt gezegd:

“Pearle introduceert zichtgarantie.

Als de sterkte van uw ogen binnen één jaar verandert, krijgt u gratis nieuwe glazen”.

Ten slotte verschijnt in beeld: “Vraag naar de voorwaarden”. 

2.

Een radioreclame waarin wordt gezegd:

“Alleen bij Pearle, zichtgarantie. En dat mag u letterlijk nemen. Want als de sterkte van uw ogen binnen één jaar na aankoop van een bril verandert, krijgt u van ons gratis nieuwe glazen. Zichtgarantie. Goed gezien, van Pearle. Pearle, Pearle, Pearle”. 

 

De klacht

 

Klager ging na een staaroperatie voor een aangepast brillenglas naar Pearle in Zoetermeer. Onder verwijzing naar “kleine lettertjes” werd klagers beroep op de zichtgarantie echter afgewezen.

Klager vindt de reclame misleidend.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft onder meer het volgende meegedeeld.

Adverteerder wil voorkomen dat de klant door een natuurlijke achteruitgang van de ogen binnen een jaar na aankoop van een bril weer wordt geconfronteerd met kosten, verbonden aan de aankoop van een bril. De zichtgarantie kent wel enige voorwaarden. Behalve in de radioreclame wordt in alle uitingen betreffende de zichtgarantie verwezen naar deze voorwaarden.

Zoals hiervoor vermeld, is de garantie bedoeld voor een natuurlijke achteruitgang van de ogen. Bij een staaroperatie is dat niet het geval.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie begrijpt dat aan de zichtgarantie de voorwaarde is verbonden dat er sprake is van een natuurlijke achteruitgang van de ogen. In de televisiereclame verschijnt in beeld: “Vraag naar de voorwaarden”, zodat men bedacht dient te zijn op aan de garantie verbonden voorwaarden, zoals bijvoorbeeld voornoemde voorwaarde, maar in de radioreclame ontbreekt een verwijzing naar de voorwaarden. Gelet hierop acht de Commissie de radioreclame voor de gemiddelde consument onduidelijk ten aan zien van de aard van het product als bedoeld in artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de radioreclame in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

Voor het overige wijst zij de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap