Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aanbieding van een simlockvrije Samsung Galaxy Y smartphone voor € 119,- op de pagina “Aldi actueel vanaf zaterdag 12 november” op de website www.aldi.nl.

 

De klacht

 

Toen klager om 8.35 uur, 5 minuten na opening van de Aldi-winkel, de aangeboden telefoon wilde kopen, bleek deze reeds uitverkocht te zijn. Volgens de kassamedewerkster had deze winkel slechts drie exemplaren ontvangen. In de uiting wordt geen voorbehoud gemaakt ten aanzien van een beperkte voorraad.

 

Het verweer

 

Adverteerder heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Voor zover nodig voor de beslissing wordt op het verweer ingegaan in het oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Indien een adverteerder een bijzonder aanbod doet, dient de adverteerder ervoor zorg te dragen dat er een in verhouding tot dat aanbod en de daarvoor gevoerde reclame redelijke voorraad goederen aanwezig is. In de onderhavige (onder andere) via de website van Aldi verspreide uiting wordt een Samsung Galaxy Y smartphone aangeboden voor € 119,-. Het feit dat de aanbieding een actie betreft en als Aldi Actueel-product in beginsel een tijdsgebonden karakter heeft, duidt erop dat sprake kan zijn van een beperkte beschikbaarheid. Dit neemt echter niet weg dat het aangeboden product althans aan het begin van de actie in een zekere mate verkrijgbaar moet zijn.

 

Klager heeft onweersproken gesteld dat de aangeboden Samsung smartphone 5 minuten na aanvang van de eerste actiedag in het door hem bezochte filiaal van Aldi niet meer te verkrijgen was, en dat aan dit filiaal slechts drie exemplaren van de smartphone ter beschikking waren gesteld. Gelet hierop is naar het oordeel van de Commissie onvoldoende aannemelijk gemaakt dat adverteerder in het kader van de onderhavige actie, gelet op de gevoerde landelijke reclame en de populariteit van smartphones - op welke markt Samsung een belangrijke speler is - heeft gezorgd voor een toereikende voorraad van de aangeboden smartphone.

 

Nu niet is gebleken dat de Samsung Galaxy Y smartphone beschikbaar was in een mate die gezien de omstandigheden redelijk is, is in de bestreden uiting geen duidelijke informatie verstrekt over de beschikbaarheid van het aangeboden product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Hieraan doet niet af dat op de webpagina “Informatie over Aldi Actueel”, die via de startpagina “Aldi actueel” kan worden bereikt, wordt toegelicht dat de voorraad van Aldi Actueel-artikelen in het algemeen beperkt is. Omdat de uiting de gemiddelde consument bovendien ertoe kan brengen een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, acht de Commissie de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

           

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap