Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een op 17 oktober 2011 aan voormalige klanten van CanalDigitaal, onder wie klager, gezonden brief met als kop “Voel je weer thuis bij CanalDigitaal”. In de brief staat onder meer:

“Om het u extra makkelijk te maken, bieden we u een gratis* HD-ontvanger met digitale recorder aan, in combinatie met een gratis schotel, die gratis bij u wordt geïnstalleerd.”

 

De asterisk verwijst naar de volgende mededelingen onderin de uiting:

“De HD-ontvanger en schotel ontvangt u in bruikleen.

  (…) Eenmalige activatiekosten vanaf € 79,-. (…)“

 

In een kader staat de volgende opsomming:

  • Gratis HD-ontvanger

  • Gratis schotel

  • Gratis geïnstalleerd

  • Tot wel 30 HD-zenders

  • De beste beeldkwaliteit

  • Opnemen, pauzeren en terugspoelen van live televisie

  • U kijkt al vanaf € 9,95 p/m.

en de mededeling “+ 3 maanden GRATIS”.

 

De klacht

 

Klager acht de uiting om de volgende redenen misleidend.

De activatiekosten bedragen bij een abonnement van € 9,95 ongeveer € 200, veel meer dan de onderin de uiting vermelde kosten van(af) € 79, welk bedrag alleen voor een abonnement van ongeveer € 50 per maand geldt. De aangeboden “gratis ontvanger” blijkt in bruikleen te worden verkregen. Het aanbod van een “gratis digitale recorder” blijkt alleen te gelden bij een abonnement van circa € 50 per maand, en niet bij het abonnement van € 9,95 per maand. Deze uitzondering wordt niet in de uiting vermeld.

 

Het verweer

 

In de uiting is vermeld dat het gaat om activatiekosten vanaf € 79, waarmee duidelijk is gemaakt dat deze kosten hoger kunnen uitvallen. De activatiekosten variëren van € 79 voor een Alles-in-1 pakket tot € 150 voor een BasisHD pakket. Het BasisSD pakket, waarvoor

€ 200 activatiekosten werden gerekend, wordt inmiddels niet meer aangeboden.

In de uiting wordt met zoveel woorden aangegeven dat de HD-ontvanger en de schotel in bruikleen worden ontvangen, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht. De klant krijgt het vrije genot van de apparatuur.

Uit de uiting blijkt duidelijk dat deze met name betrekking heeft op de HD-pakketten. Voor de vier HD-pakketten geldt en gold dat een decoder met opnamefunctie gratis beschikbaar is. Alleen bij het BasisSD pakket, dat geen HD-pakket is en dat inmiddels niet meer beschikbaar is, was een extra bijdrage van € 99 vereist voor een opnamemogelijkheid in de decoder.

Adverteerder erkent dat de zinsnede “u kijkt al vanaf € 9,95 p/m” verwarring kan wekken, omdat de abonnementsvorm waarop deze zin betrekking had (BasisSD) niet meer beschikbaar is. In huidige uitingen is het bedrag van € 9,95 daarom vervangen door € 14,95.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. In de uiting wordt, zo heeft adverteerder erkend, de nadruk gelegd op de HD-pakketten van CanalDigitaal. In een kader worden een aantal kenmerken van HD-televisie van CanalDigitaal genoemd, met als laatste mededeling in de opsomming “U kijkt al vanaf € 9,95 p/m”. Door het voorgaande wordt naar het oordeel van de Commissie de indruk gewekt dat er een HD-pakket beschikbaar is voor het maandbedrag van € 9,95. Gebleken is echter dat het maandbedrag van € 9,95 betrekking heeft op het BasisSD-pakket, dat geen HD-pakket is en dat bovendien niet meer wordt aangeboden. Aldus gaat de uiting gepaard met onduidelijke informatie met betrekking tot de prijs van het product als bedoeld onder d van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

 

2. Voorts is de Commissie van oordeel dat in de uiting de indruk wordt gewekt dat het aanbod van een gratis opnamefunctie geldt voor alle abonnementen. Als erkend is echter komen vast te staan dat bij het abonnement van € 9,95 per maand een extra bijdrage van € 99 vereist is voor een opnamemogelijkheid in de decoder. Ook in zoverre gaat de uiting gepaard met onduidelijke informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d.

 

3. Omdat de Commissie van oordeel is dat de gemiddelde consument door de onduidelijke informatie in de uiting ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

4. Het feit dat de HD-ontvanger en schotel in bruikleen worden verstrekt, betekent niet dat de ontvanger en schotel niet als “gratis” zouden mogen worden aangeduid, nu voor de bruikleen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

5. Ondanks het bestaan van eenmalige activatiekosten acht de Commissie de aanduiding “gratis” voor de HD-ontvanger en de schotel niet ontoelaatbaar in de zin van artikel 8.5 NRC in combinatie met punt 19 van de bij dit artikel behorende bijlage 1. De eenmalige activatiekosten kunnen worden aangemerkt als kosten die noodzakelijk zijn om van de gratis aangeboden apparatuur gebruik te kunnen maken. In de uiting zelf wordt de consument gewezen op het bestaan van de activatiekosten en de minimale hoogte daarvan.

 

De beslissing

 

Gelet op hetgeen onder 1 t/m 3 is overwogen, acht de Commissie de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. Voor het overige wijst de Commissie de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap