Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

           

Het betreft de aanprijzing van een telefoon met abonnement op de website www.gsmweb.nl.  In de uiting staat, rond de afbeelding van een telefoontoestel, onder meer:

“GSMWEB.NL & Tele2

 Samsung Galaxy Note

 GRATIS

 Tele2 500

 + 1000 MB data

 € 17,50

 + € 5,00 pm

 Eerste 9 maanden. Daarna

 37,50 + 15,00 per maand”.  

 

De klacht

 

De totaalprijs over de loopduur van het abonnement is onduidelijk. Bovendien is het toestel niet gratis, je betaalt voor het toestel in de maandelijkse abonnementsprijs.

 

Het verweer

 

In de uiting wordt voor de duidelijkheid zowel het actietarief voor de eerste negen maanden als het reguliere tarief voor de verdere looptijd van het contract vermeld. Het woord “gratis” betekent dat voor het verkrijgen van het toestel geen bijbetaling nodig is. Het is een feit van algemene bekendheid dat in de telecombranche de waarde van een gratis toestel verdisconteerd wordt in de tarieven van het abonnement.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. Met betrekking tot de prijsvermelding in de uiting overweegt de Commissie het volgende.

De uiting moet worden aangemerkt als een uitnodiging tot aankoop, waarin op grond van artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) essentiële informatie over (onder meer) de prijs moet worden verstrekt. In de bestreden uiting wordt naar het oordeel van de Commissie weliswaar voldoende duidelijk uiteengezet dat gedurende de eerste negen maanden van het abonnement een actietarief geldt van € 17,50 + € 5,00 per maand,en gedurende de resterende looptijd van het abonnement het reguliere tarief € 37,50 +

€ 15,00 per maand, maar wordt niet vermeld wat de looptijd van het abonnement is. Informatie over de abonnementsduur is voor de consument van belang om te kunnen beoordelen hoe lang hij na afloop van de actieperiode het “volle” tarief moet betalen en wat derhalve het bij deze aanbieding te behalen prijsvoordeel is.

Nu vermelding van de looptijd van het abonnement ontbreekt, acht de Commissie de bestreden uiting in strijd met het bepaalde in artikel 8.4 aanhef en onder c NRC en om die reden oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

2. Op grond van artikel 8.5 NRC en punt 19 van de bij dat artikel behorende bijlage 1 bij de NRC is het onder alle omstandigheden misleidend een product als “gratis” te omschrijven als de consument iets anders moet betalen dan de onvermijdelijke kosten om in te gaan op het aanbod en het product af te halen dan wel dit te laten bezorgen. In het onderhavige geval heeft adverteerder erkend dat de kosten van het als “gratis” omschreven telefoontoestel zijn verdisconteerd in het abonnementstarief. De consument betaalt derhalve de kosten van het toestel door middel van het abonnement terug. In dat geval is de aanduiding “gratis” misleidend als bedoeld in eerdergenoemd punt 19 van bijlage 1 bij de NRC. De uiting is daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

Dat deze handelwijze, zoals door adverteerder is gesteld, gebruikelijk is in de telecombranche leidt niet tot een ander oordeel.

 

3. Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap