Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een advertorial in Alkmaar op Zondag. Daarin staat onder de aanhef: “Fred’s kankervrij dagmenu” onder meer:

“Dit suiker-/fruitloze menu voorkomt en verwijdert kanker”.

 

 

De klacht

 

Klager acht de uitingen in strijd met de artikelen 2, 3, 4, 7, 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en met het gestelde in bijlage 1 onder 16.

Vooral de volgende onderdelen van de uiting vindt klager ongepast:

“Jong en oud leren er zichzelf te genezen middels simpele, eigentijdse, doeltreffende geneesmethoden zoals de Miracle Mineral Solution (MMS), dat binnen 3 weken kanker, aids, reuma, diabetes, astma en giftige materialen verwijdert” en

“Ook Fred Zondervan te Alkmaar is het gelukt om zichzelf, zonder operatie, bestraling en chemo, binnen enkele maanden te genezen van keelkanker middels naaststaand dagmenu” en

“Fred’s kankervrijdagmenu”.

Er is geen (wetenschappelijk) bewijs voor de bewering dat het genoemde menu kanker voorkomt en geneest.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager heeft de juistheid van hetgeen in de bestreden advertorial wordt gesteld, waaronder de mededeling dat “Fred’s kankervrij dagmenu” kanker “voorkomt en verwijdert” gemotiveerd betwist. Vervolgens heeft adverteerder de juistheid van de reclame-uiting niet aangetoond.

Naar het oordeel van de Commissie wordt aldus bedrieglijk beweerd dat voornoemd menu een ziekte kan genezen als bedoeld in bijlage 1 onder 16 NRC en is er sprake van misleidende reclame als bedoeld in artikel 8.5 NRC en daardoor van oneerlijke reclame als bedoeld in artikel 7 NRC.

 

De Commissie acht deze overtreding van de NRC dermate ernstig, dat zij haar uitspraak als “Alert” zal laten verspreiden, waardoor deze onder de aandacht wordt gebracht van een breed publiek.

 

Nu de uiting reeds om bovengenoemde reden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet toe aan toetsing van de uiting aan de overige in de klacht aangehaalde bepalingen van de NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze uitspraak als “Alert” laten verspreiden.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap