Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de boekingsmodule op de website www.tix.nl met betrekking tot een vlucht van Amsterdam naar Toronto met vertrekdatum 5 april 2012 en retourdatum 25 april 2012.

In stap 1 van de boekingsmodule (“Gevonden vluchten”) staat ten aanzien van de vlucht met air transat onder meer: “€ 439.44 p.p.”

 

De klacht

 

In stap 1 van de boekingsmodule wordt geen melding gemaakt van onvermijdelijke kosten die door Tix.nl in rekening worden gebracht. In stap 2, na selectie van een vlucht, wordt de vluchtprijs verhoogd met een Customer Service Charge van € 9. Het is niet duidelijk of dit een vast bedrag is of dat de hoogte kan verschillen. Op de website van adverteerder wordt hierover niets vermeld. In stap 3 (“Controle & Betalen”) wordt opeens een extra bedrag van

€ 20 aan administratiekosten in rekening gebracht. Ten slotte blijkt aan het eind van de boekingsmodule dat bij betaling via Visa of MasterCard € 9,50 aan extra kosten worden gerekend. Voor betaling via iDeal worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Klager acht de bestreden uiting in strijd met de Reclamecode Reisaanbiedingen, met name met artikel III onder 1 van die code.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1. In artikel III onder 1 van de Reclamecode Reisaanbiedingen (RR) is bepaald dat aanbieders van reisdiensten zijn gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen in hun reclame-uitingen, inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare (= bijkomende onlosmakelijk aan de dienst verbonden) kosten. In gevallen waarin een bemiddelaar reisdiensten via het internet aanbiedt, vermeldt deze bij de aanbieding of deze inclusief of exclusief boekings-/reserveringskosten is. In artikel IV onder 1 RR is bepaald dat artikel III onder 1 RR onverkort geldt als het gaat om een uitnodiging tot aankoop, en dat deze uitnodiging tot aankoop de informatie moet bevatten zoals vermeld in artikel 8.4 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De boekingsmodule op de website van adverteerder, die de mogelijkheid biedt rechtstreeks een vliegreis te boeken, dient aangemerkt te worden als een uitnodiging tot aankoop.

 

2. Niet is gesteld of gebleken dat de bij het boeken van een vliegreis in rekening gebrachte Customer Service Charge niet tot de vaste onvermijdbare kosten moet worden gerekend die bekend zijn op het moment dat in stap 1, na het invoeren van bestemming en reisdatum, de vluchtmogelijkheden met bijbehorende prijs worden getoond. De Customer Service Charge dient derhalve reeds te zijn inbegrepen in de in stap 1 (“Gevonden vluchten”) getoonde prijzen. Nu dit niet het geval is, acht de Commissie de reclame-uiting op dit punt in strijd met artikel IV onder 1 RR.

 

3. Het vorenstaande geldt eveneens voor de door adverteerder in rekening gebrachte administratiekosten ten bedrage van € 20, waarvan niet is gesteld of gebleken dat deze kosten variabel zijn. Ook deze kosten dienen daarom te worden vermeld in stap 1 van de uitnodiging tot aankoop. Nu dit niet het geval is, acht de Commissie de bestreden uiting ook op dit punt in strijd met artikel IV onder 1 RR.

 

4. Nu betaling via iDeal zonder extra kosten tot de mogelijkheden behoort, betreffen de getoonde creditcardkosten bij betaling via Visa of MasterCard naar het oordeel van de Commissie geen vaste onvermijdbare kosten die bij de prijs moeten zijn inbegrepen.

 

5. Gelet op het voorgaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel IV onder 1 RR.

Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

De Commissie wijst de klacht voor het overige af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap