Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft reclame voor diverse geur-gels op de website www.wierook.nl.

In de uiting staat bijvoorbeeld onder het kopje: “Hulp bij autisme”:

“De essentiële oliën en absoluuts in de geur-gel hulp bij autisme zijn afgestemd om:

• Al je angsten te vervagen en te laten verdwijnen”.

 

   

De klacht

 

De aangeprezen potjes of buisjes met gel die worden aanbevolen bij onder andere anorexia, autisme en depressie moeten gesloten blijven. Men dient ze bij zich te dragen. Er is echter geen enkel bewijs van werkzaamheid.

 

Het verweer

 

De geurgel-producten zijn geen geneesmiddelen en worden ook niet als zodanig aangeprezen. Het zijn hulpmiddelen. Hierdoor weet de consument dat het niet zeker is dat het product de aangeprezen werking heeft.

Nu de geur-gels niet als geneesmiddel gekwalificeerd kunnen worden, is bewijs van de werkzaamheid ook niet vereist. De gels zijn wel veilig.

De gels bevatten essentiële oliën en er zijn wetenschappelijke studies die aantonen dat deze een gunstig effect hebben. Adverteerder heeft de geur-gels zelf ontwikkeld en is nu bezig met het opzetten van onderzoek naar de meetbare effecten van de gels.    

Adverteerder legt enkele reacties van gebruikers van geur-gels over.

 

Informatie van Keuringsraad KOAG/KAG

 

De uiting valt niet onder de competentie van de Keuringsraad, omdat het niet om een geregistreerd geneesmiddel of medische (zelfzorg)hulpmiddel gaat noch om een gezondheidsproduct.

 

Het oordeel van de Commissie

 

1.     

Adverteerder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de in de uiting aangeprezen geur-gels de werking hebben die daaraan in de uiting wordt toegeschreven, te weten dat deze

in de uiting nader genoemde hulp bieden bij onder meer ernstige aandoeningen als anorexia, autisme, depressie. Bij gebreke daarvan is de Commissie van oordeel dat de uiting onjuiste informatie bevat over de van deze producten te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b NRC.  Ook al zijn geur-gels geen geneesmiddel of gezondheidsproduct, dat betekent niet dat de consument in verband met deze ernstige aandoeningen op het verkeerde been gezet mag worden. Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.  

 

2.     

Gelet op de ernst van de misleiding zal de Commissie deze beslissing als “Alert” onder de aandacht van een breed publiek brengen als bedoeld in artikel 17 lid 1 onder h juncto 18 lid 4 van het Reglement betreffende de Reclame Code Commissie en het College van beroep. 

 

De beslissing

 

Gelet op het vorenstaande acht de Commissie de bestreden reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op deze wijze reclame te maken en zal deze uitspraak als alert laten verspreiden.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap