Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een radioreclame met de volgende tekst:

“De borst is een symbool van vruchtbaarheid en vrouwelijkheid. Dr. [naam betrokkene] is gespecialiseerd in het mooier maken van de vrouwenborst en begrijpt als geen ander dat een dergelijke ingreep zo moet worden uitgevoerd dat het natuurlijk lijkt. Kijk op [naam betrokkene].nl en maak een afspraak met dr. [naam betrokkene] voor een persoonlijk advies. U blijft uzelf, alleen mooier”. 

 

De klacht

 

Klager acht reclame voor plastische chirurgie en borstvergrotingen of siliconen implantaten in strijd met de goede smaak en het fatsoen.

Mogelijk houdt de uiting ook een bedreiging in voor de geestelijke en/of lichamelijke volksgezondheid, gezien het risico van siliconen implantaten.

Gelet op de woorden “U blijft uzelf, alleen mooier” zijn mogelijk de volgende artikelen van toepassing:

-        artikel 15 (naar de Commissie aanneemt: van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen): 

“Verboden zijn suggesties die de indruk wekken dat de normale goede gezondheid van een persoon door het gebruik van het geneesmiddel kan worden verbeterd en/of

-       artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC) aanhef en onder e (noodzaak van een dienst).

 

Bij e-mail van 16 februari 2012 heeft klager desgevraagd aan de Commissie laten weten dat zijn klacht ook is gebaseerd op artikel 2.94 lid 2 onder a van de Mediawet waarin staat:

“Het programma-aanbod bevat geen reclame- en telewinkelboodschappen voor:

  1. medische behandelingen”.

     

 

Het verweer

 

De klacht is gemotiveerd weersproken.

Op het verweer zal worden teruggekomen in het oordeel.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De bestreden radioreclame houdt een aanprijzing in van  werkzaamheden van dr. [naam betrokkene], te weten “het mooier maken van de vrouwenborst”, waarbij gesproken wordt over een “ingreep” die “zo moet worden uitgevoerd dat het natuurlijk lijkt”. In dit verband wordt de luisteraar opgeroepen om de website [naam betrokkene].nl te bezoeken en een afspraak met dr. [naam betrokkene] te maken voor een persoonlijk advies.

 

Doordat aldus de aandacht wordt gevestigd op de werkzaamheden van dr. [naam betrokkene], is er naar het oordeel van de Commissie sprake van een reclameboodschap voor medische behandelingen als bedoeld in artikel 2.94 lid 2 onder a van de Mediawet, en is de uiting in strijd met de wet als bedoeld in artikel 2 NRC.

 

Nu de uiting reeds om bovengenoemde reden in strijd is met de NRC, komt de Commissie niet toe aan toetsing van de uiting aan andere in de klacht aangehaalde bepalingen van de NRC, waaronder kennelijk artikel 15 van de Code Publieksreclame voor Geneesmiddelen (CPG).

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 2 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap