Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft de aanbieding van een vlucht van Eindhoven naar Alicante voor € 27,99 op de website www.ryanair.com.

 

De klacht

 

Toen klaagster de voor € 27,99 aangeboden reis probeerde te boeken, bleek deze uiteindelijk € 156,97 te kosten, exclusief de kosten voor het boeken via internet. Weliswaar wordt vermeld dat de tarieven exclusief optionele kosten zijn, maar deze zijn zo hoog dat de totaalprijs ver van de geadverteerde prijs ligt. Klaagster heeft voorbeelden van boekingen van de vlucht Eindhoven-Alicante v.v. voor verschillende reisdata overgelegd.

 

Het oordeel van de Commissie

 

De bestreden uiting, met een link die de mogelijkheid biedt rechtstreeks de aangeboden vlucht naar Alicante te boeken, dient aangemerkt te worden als een uitnodiging tot aankoop. Ingevolge het bepaalde in artikel IV lid 1 van de Reclamecode  Reisaanbiedingen (RR) zijn aan­bieders van reisdiensten in hun uitnodigingen tot aankoop op dezelfde wijze als in reclame-uitingen conform artikel III lid 1 RR gehouden tot het hanteren van correcte en duidelijke prijzen. Een uitnodi­ging tot aankoop moet voorts de informatie bevatten zoals vermeld in artikel 8.4 van de Neder­landse Reclame Code (NRC).

Het vorenstaande houdt in dat reisaanbieders hun prijzen, al of niet gespecificeerd, moeten publiceren inclusief de hen op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten en dat als essentiële informatie de prijs inclusief belastingen moet worden verstrekt of, als de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs wordt berekend.

 

In de bestreden uiting worden vluchten van Eindhoven naar Alicante aangeboden voor de prijs van € 27,99. Gelet op vorenstaande bepalingen dient dit de prijs te zijn inclusief de op het moment van publicatie bekende vaste onvermijdbare kosten en inclusief belastingen. Dat blijkt niet het geval te zijn. Op grond van de door klaagster overgelegde voorbeeldboekingen en de mededelingen in de rubriek “Vragen” op de website van Ryanair heeft de Commissie geconstateerd dat altijd (per persoon per vlucht) een EU261 heffing van € 2,-, ETS van

€ 0,25, een vliegverzekeringstoeslag van € 6,- en kosten voor het (verplicht) online inchecken van € 6,- in rekening worden gebracht. Voorts blijkt dat in sommige gevallen een apart bedrag in rekening wordt gebracht voor “Belastingen/toeslagen”. De genoemde bedragen dienen als vaste onvermijdbare kosten in de prijsvermelding in de uitnodiging tot aankoop te worden opgenomen. Nu dit niet is gebeurd, is in de uiting geen duidelijke prijs gehanteerd als bedoeld in artikel III lid 1 RR en is de uiting daardoor in strijd met artikel IV lid 1 RR.

 

Hetzelfde geldt voor de in rekening gebrachte administratiekosten van € 6,- per persoon per vlucht. Adverteerder beschouwt de administratiekosten als optionele kosten die – blijkens de informatie onder de in de uiting opgenomen link – betrekking hebben op kosten van het boekingssysteem van Ryanair en niet van toepassing zijn “bij betalingen door: 1. Ryanair Cash Passport. 2 MasterCard Prepaid in alle landen (exclusief vluchten uit Groot Brittannië, Ierland, Italië, Duitsland en Spanje)”. Naar het oordeel van de Commissie zijn de onder 1 en 2 genoemde betaalwijzen, waarbij geen administratiekosten verschuldigd zijn, niet aan te merken als in Nederland gebruikelijke betaalmiddelen en vormen deze daarom voor de gemiddelde Nederlandse reiziger geen reëel alternatief voor de betaalvormen waarvoor door Ryanair administratiekosten in rekening worden gebracht. De Commissie wijst in dit verband op de uitspraak van het College van Beroep van 9 juni 2011 in dossier 2011/00073.

Aldus betreffen de administratiekosten in feite vaste onvermijdbare kosten, die ten onrechte niet reeds in de geadverteerde prijs in deze op Nederland gerichte uiting zijn opgenomen. Ook op dit punt acht de Commissie de uiting in strijd met artikel IV lid 1 RR.

 

Gelet op het vorenstaande wordt als volgt beslist.

 

De beslissing  

 

De Commissie acht de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel IV lid 1 RR. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap