Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een televisie-commercial waarin reclame wordt gemaakt voor mobiel internet van

T-mobile. In de commercial is de zien hoe twee bekende Nederlanders (Ali B en Brownie) gebruik maken van ‘beeldbellen’.

 

De klacht

 

Deze luidt - samengevat – als volgt.

 

In de commercial wordt gebruik gemaakt van ‘Facetime’. Via T-Mobile is Facetime uitsluitend mogelijk via een WiFi-verbinding, of wel draadloos internet. In dit filmpje is duidelijk te zien dat daarvan geen sprake is. ‘T-mobile Webcare’ geeft toe dat Facetime niet kan worden gebruikt via 3G (mobiel internet). Gesteld wordt dat men wel bijvoorbeeld via Skype kan beeldbellen. Het in de commercial getoonde beeld betreft echter een ‘Facetime’ gesprek.

 

Het verweer

 

Adverteerder voert gemotiveerd verweer. Voor zover nodig zal de Commissie hierop in het oordeel ingaan.

 

Het oordeel van de Commissie

 

Naar door adverteerder gemotiveerd is aangevoerd, wordt in de commercial geen gebruik gemaakt van de dienst Facetime. Aan de hand van verschillende foto’s toont adverteerder aan dat het telefoonscherm, wanneer men belt via Facetime, op verschillende punten afwijkt van de getoonde schermen in de commercial. Voorts heeft adverteerder aan de hand van verschillende voorbeelden laten zien dat er, behalve Facetime, ook andere vormen van beeldbellen zijn. Nu het tegendeel niet is gesteld of gebleken, gaat de Commissie ervan uit dat met behulp van de andere vormen van beeldbellen het mogelijk is een gesprek te voeren als bedoeld in de commercial.

 

Gelet op het voorgaande treft de klacht geen doel.

 

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap