Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een uiting op www.apple.com/nl.

Daarin staat onder de aanhef “Immuun voor pc-virussen” onder meer: 

“Een Mac wordt, anders dan Windows-computers, niet door duizenden virussen belaagd. Dankzij de ingebouwde beveiliging in Mac OS X blijft je computer optimaal beschermd, zonder dat je er iets voor hoeft te doen”.

 

 

De klacht

 

Klager is IT Security Officer en heeft onlangs de website www.cybercrimepreventie.com (non-profit) geopend. Doel hiervan is burgers bewust te maken van de risico’s op internet en maatregelen aan te dragen om die risico’s te beperken.

Klager ziet veel burgers die worden misleid door reclame van Apple waarin wordt beweerd dat het Appel OS immuun is voor virussen en dat de burger niets hoeft te doen op beveiligingsgebied.

In zijn werk als IT Security Officer heeft klager veel te maken met de risico’s van het MAC OS. Klager stelt: “Er komt regelmatig malware voor de MAC OSX uit en tevens zijn er op dit moment reële bedreigingen op de Apple MAC waarbij cybercriminelen toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke gegevens”.

 

Uit diverse berichtgeving en onderzoeken is gebleken dat geen enkele software immuun is voor virussen. Voorts hebben zich in het verleden, ook onlangs, “grote beveiligingsincidenten op Apple software” voorgedaan.

 

Klager vindt de reclame misleidend. 

 

Het oordeel van de Commissie

 

Klager heeft de juistheid van de bestreden uiting, waarin met betrekking tot een Mac computer (en de software die daarin ingebouwd is) onder meer staat: “Immuun voor pc-virussen”, gemotiveerd betwist. Hij heeft onder meer gesteld dat uit diverse berichtgeving en onderzoeken is gebleken dat geen enkele software immuun is voor virussen. Naar het oordeel van de Commissie lag het op de weg van adverteerder om de juistheid van de bestreden uiting aan te tonen.

Nu dit niet is gebeurd, is de Commissie van oordeel dat de reclame gepaard gaat met onjuiste informatie ten aanzien van de risico’s van het product als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met het bepaalde in artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap