Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft reclame voor het product “Afslank slippers” op www.compleetcomfort.nl.

 

De klacht

 

Klaagster stelt: “Er wordt geen enkel bewijs getoond dat het dragen van deze slippers gewichtsverlies veroorzaakt”.

 

Het verweer

 

Na de beslissing van de Commissie van 5 april 2012 in dossier 2012/00186 heeft adverteerder de omschrijving van haar product Afslank slippers ontdaan van elke claim. Naar haar mening hoeft adverteerder geen bewijs te tonen, omdat zij niets bewijsbaars claimt.  

 

Het oordeel van de Commissie

 

De Commissie vat de klacht op in die zin dat er geen bewijs voorhanden is dat het product Afslank slippers gewichtsverlies veroorzaakt.

De Commissie stelt vast dat de tekst van de thans bestreden uiting anders luidt dan die van de reclame-uiting, die de Commissie op 5 april 2012 in dossier 2012/00186 misleidend achtte. Bij verweer heeft adverteerder meegedeeld dat er thans geen sprake is van een claim.

De Commissie oordeelt hierover anders. Door de vermelding “Afslank slippers” in combinatie met de productinformatie daaronder, waarin wordt ingegaan op oorzaken van overgewicht en redenen om af te vallen, wordt het product Afslank slippers onmiskenbaar voorgesteld als een product met behulp waarvan men kan afvallen. Adverteerder heeft niet aangetoond dat Afslank slippers deze werking hebben.

Gelet op het bovenstaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de van het gebruik van het product te verwachten resultaten als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder b van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aangezien de Commissie al eerder een reclame-uiting voor Afslank slippers in strijd met artikel 7 NRC heeft bevonden, heeft zij besloten haar uitspraak als “Alert” te laten verspreiden. Hierdoor zal de uitspraak onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap