Stichting Reclame Code
Voor adverteerders
A A A

De bestreden reclame-uiting

 

Het betreft een e-mail waarin onder de aanhef: “Vandaag is alles GRATIS, ook postkaarten” onder meer met betrekking tot “Poster” staat: “Nu GRATIS”.

 

 

De klacht

 

Het lijkt alsof gratis een poster kan worden besteld. Overigens is ook vermeld dat “alles GRATIS” is.

Toen klaagster probeerde een bestelling te plaatsen, en haar foto al had geüpload, bleek dat zij toch voor de poster moest betalen; alleen het kleinste formaat was gratis. Vervolgens diende klaagster € 5,99 voor het uploaden en € 4,70 “voor 3 weken levertijd” te betalen.    

 

Het verweer

 

Er is geen sprake van onduidelijke of onjuiste informatie over de aanvullende kosten zoals de upload- en verzendkosten, In de disclaimer, die deel uitmaakt van de e-mail, staat namelijk onder meer: “De verzendkosten, productopties, en het uploaden van foto’s/logo’s zijn niet inbegrepen, tenzij anders is aangegeven”. 

Via de aan het aanbod in de e-mail gekoppelde landingspagina kan wel degelijk een gratis poster worden besteld. Adverteerder legt een afbeelding van deze pagina over. Boven de zin ‘Kies een formaat’ is de prijs vermeld. Daaronder worden na het openklikken van de keuzebalk alle formaten getoond. Al naar gelang de formaatkeuze verschijnt de van-voor prijs er vervolgens automatisch boven.

Verder is op de landingspagina duidelijk vermeld: “Vanaf (€ 8,49) GRATIS”. Wanneer men bovendien op de link “Details en prijzen” klikt in hetzelfde groene kader, wordt  duidelijk de prijs vermeld voor ieder formaat en aantal en is opnieuw vermeld, en wel na  de asterisk, dat voor het uploaden van een afbeelding een bedrag in rekening wordt gebracht.

 

Het oordeel van de Commissie

 

In de e-mail waarvan bij de klacht een afdruk is overgelegd, staat zonder voorbehoud: “Vandaag is alles GRATIS!”, “Alles voor € 0” en “Pak uw kans – het is nu GRATIS!”.

In werkelijkheid is de consument echter verzendkosten verschuldigd en kosten voor zowel het uploaden van foto’s/logo’s als het bestellen van een poster van een groter formaat dan het kleinste formaat.

 

Gelet op het voorgaande gaat de reclame gepaard met onjuiste informatie ten aanzien van de prijs als bedoeld in artikel 8.2 aanhef en onder d van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Nu de gemiddelde consument er bovendien toe kan worden gebracht een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen, is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC.

 

Aan het oordeel van de Commissie doet niet af dat in de disclaimer, die -naar adverteerder bij verweer heeft meegedeeld- deel uitmaakt van de e-mail, staat: “De verzendkosten, productopties, en het uploaden van foto’s/logo’s zijn niet inbegrepen, tenzij anders is aangegeven” noch dat via de landingspagina nadere informatie over  prijzen wordt gegeven.

 

Aangezien de Commissie al meermalen klachten tegen reclame van adverteerder gegrond heeft verklaard, en een aanbeveling heeft gedaan, waar het betreft de vermelding in die reclame van de prijs van producten van adverteerder, heeft de Commissie besloten deze uitspraak als “Alert” te laten verspreiden. Dit betekent dat de uitspraak onder de aandacht van een breed publiek zal worden gebracht.

 

De beslissing

 

Op grond van het voorgaande acht de Commissie de reclame-uiting in strijd met artikel 7 NRC. Zij beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en zal deze uitspraak als Alert laten verspreiden.

 

 

 

Stichting Reclame Code © 2009  |   Privacy Policy  |   Disclaimer
Home  |   Zoeken  |   English  |   RSS  |   Sitemap